ข่าวล่าสุด

อาสาสมัครจิตอาสาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562" ณ สภากาชาดไทย

Elder Kent Frank Larsen พร้อมด้วย Sister Barbara Jean Larsen ,Humanitarian representatives for the Foundation of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints – LDS Charities ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นำอาสาสมัครจิตอาสา จำนวน 20 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์บรรจุสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ 

ในกิจกรรม”หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562” ซึ่งจะนำไปมอบให้ประชาชนที่ตำบลน้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,000 ชุดสำหรับผู้ใหญ่ และ 525 ชุดสำหรับเด็ก 
ในชุดภัยหนาวประกอบไปด้วย
  • ผ้าห่ม 2 ผืน
  • เสื้อกันหนาว 1 ตัว
  • หมวกไหมพรม 1 ใบ
  • ถุงเท้า 2 คู่
  • แปรงสีฟัน 1 อัน
  • ยาสีฟัน 2 หลอด
  • ชุดยาสามัญประจำบ้าน 1 ชุด 

อาสาสมัครทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำด้วยความสุข และใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงก็เสร็จตามจำนวน ทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกและดีใจที่มีโอกาสได้ช่วยเหลืองานของสภากาชาดไทยในครั้งนี้

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.