ข่าวเผยแพร่

นิตยสารฉบับใหม่ ‘เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน’ จะออกไปสู่วัยรุ่นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายใน 140 ประเทศ

เยาวชนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกจะได้อ่านนิตยสารสากลที่จัดทำเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ

strength-of-youth
เยาวชนหญิงสองคนอ่านนิตยสาร “New Era” ซึ่งจะมีนิตยสาร “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” สำหรับเยาวชนทั่วโลกมาแทนตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2021 เป็นต้นไป (หมายเหตุ: ภาพนี้ถ่ายก่อนมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม)© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
                       

ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2021 เป็นต้นไป เยาวชนศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะได้รับนิตยสารฉบับใหม่สำหรับเยาวชนที่จะแปลส่งไปยังประมาณ 150 ประเทศบ่อยขึ้นกว่าเดิม

นี่จะเป็นครั้งแรกที่เยาวชนจำนวนมาก (อายุ 11-18 ปี) นอกประเทศที่พูดภาษาอังกฤษจะได้สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารที่มีข่าวสารถึงพวกเขาโดยตรง เนื้อหาจะมีข่าวสารที่เขียนโดยศาสดาพยากรณ์ อัครสาวก และผู้นำศาสนจักรท่านอื่นๆ พร้อมด้วยประจักษ์พยานและประสบการณ์จากสมาชิกเยาวชนทั่วโลก

FTSOY-Changes-2
หน้าปกนิตยสารเยาวชน “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” ฉบับเดือนมกราคมปี © 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
                         

เนื่องด้วยเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับนิตยสารดังกล่าว ศาสนจักรจึงคัดสรรและตีพิมพ์หลักคำสอน เรื่องราว และบทความทั้งหมดโดยคำนึงถึงความต้องการของพวกเขาเป็นหลัก เยาวชนจะได้เห็นวัยรุ่นเหมือนพวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในพระกิตติคุณและพบวิธีแก้ปัญหาของตนโดยใช้คำสอนของพระเยซูคริสต์

  

ถึงแม้ “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” จะค่อนข้างสั้นกว่า “New Era” ฉบับเก่าที่มีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่จำนวนหน้าที่ลดลงจะช่วยให้พิมพ์นิตยสารได้ 48 ภาษา นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาดิจิทัลเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันคลังค้นคว้าพระกิตติคุณและ Gospel Living บนโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์นิตยสารด้วย เพื่อให้เป็นสากลมากขึ้นตามความประสงค์ของศาสนจักร เวลานี้ผู้อ่านจึงเข้าถึงเรื่องจริงที่เขียนโดยเยาวชนในประเทศต่างๆ เช่น ซิมบับเว ฝรั่งเศส ประเทศไทย และอีกหลายประเทศได้มากกว่าเดิม

  

ประธานสตีเวน เจ. ลันด์ ในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญกล่าวว่าเวลานี้การให้เนื้อหาเชิดชูจิตวิญญาณในระดับสากลจำเป็นมากกว่าแต่ก่อน

  

“เราเจอสิ่งต่างๆ ทางโลกทุกรูปแบบมากขึ้นเรื่อยๆ หลายสิ่งหลายอย่างจะดึงเราออกห่างจากพระผู้ช่วยให้รอดและจากสิ่งสำคัญที่สุด” ประธานลันด์กล่าว “เราจำเป็นต้องวางสิ่งดีงามไว้เบื้องหน้าและตรงจุดศูนย์กลางในชีวิต — สิ่งที่จะเตือนสติเราว่าเราเป็นใคร และสัญญาของเราคืออะไร ข้าพเจ้าหวังว่าทุกวันเยาวชนทุกคนในศาสนจักรจะพบเห็นบางสิ่ง เช่น นิตยสาร ‘เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน’ มากขึ้นในบ้านและได้รับแรงบันดาลใจให้พยายามทำดีสุดความสามารถ”

  

ค้นพบปีติในพระคริสต์

  

“เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” จะพยายามจรรโลงใจเยาวชนขณะประมวลเนื้อหาตามสโลแกนของนิตยสาร: “ค้นพบปีติในพระคริสต์” ผ่านหน้าหนังสือหลากสี 32 หน้า

Elder Lund
ประธานสตีเวน เจ. ลันด์ ประธานเยาวชนชายสามัญ© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
                       

  

ถึงแม้จะปรึกษาหารือและสนทนากันมากเกี่ยวกับสโลแกนของนิตยสาร แต่สุดท้ายแล้วเราก็เลือกสโลแกนนี้โดยหวังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเรียนรู้และเติบโตผ่านพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ขณะสนุกกับกระบวนการนั้นไปพร้อมๆ กัน

  

ประธานลันด์กล่าวว่า “ซาตานทำงานได้ค่อนข้างดีในการวาดภาพศาสนาให้เป็นเรื่องน่าเบื่อทั้งที่ความจริงแล้วศาสนาเราเป็นโชว์ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก และทำให้เหตุผลที่เรามาในโลกนี้เด่นชัด คำสัญญาของนิตยสารนี้คือจะได้แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงแน่นอนระหว่างปีติและความสุขของชีวิตเรากับความซื่อสัตย์ของเราต่อพระกิตติคุณ”

  

สิ่งที่พึงคาดหวัง

  

นิตยสาร “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” จะไประดับสากลพร้อมกับข่าวสารที่เป็นเอกลักษณ์และมีรูปแบบเดียวกันส่งไปให้สมาชิกเยาวชนทุกคนของศาสนจักร — โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาหรือเขตเวลา ถึงแม้แต่ละเดือนจะมีสิ่งใหม่ๆ แตกต่างกันบ้าง แต่นิตยสารจะมีหมวดเดิมที่จะได้อ่านเป็นประจำด้วย ประธานลันด์กล่าว

  

FTSOY Changes 5
บทความที่จะนำเสนอในนิตยสาร “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” เดือนมกราคมปี 2021 คนหนุ่มสาวจะได้อ่านเนื้อหาเฉพาะสำหรับเยาวชนจากผู้นำศาสนจักรหลายท่าน© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
                   

ข่าวสารจากผู้นำศาสนจักร

  

เจ้าหน้าที่ระดับสามัญจะมีโอกาสมากมายให้พูดถึงประเด็นยุคปัจจุบันและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อันจะสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตสมาชิกเยาวชนของศาสนจักร ผู้อ่านจะได้ความเข้าใจลึกซึ้งส่วนตัวในหัวข้อที่จะโยงใยอยู่ทั่วนิตยสารแต่ละฉบับ การอ่านคำแนะนำและแนวทางจากผู้นำศาสนจักรจะทำให้เยาวชนได้พลัง ได้รับการนำทาง และรู้สึกถึงความรักของสมาชิกในฝ่ายประธานศาสนจักรเมื่อพวกเขาจดจ่อกับเนื้อหาที่จัดทำเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ

  

เนื้อหาที่มาจากเยาวชน

  

เยาวชนศาสนจักรจะมีส่วนอย่างมากในการสร้างเนื้อหาที่พวกเขาเห็นในนิตยสาร “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” ผู้อ่านจะได้อ่านประสบการณ์ส่วนตัวจากเยาวชนทั่วโลกที่กำลังต่อสู้กับปัญหา คำถาม และความว้าวุ่นทางวิญญาณในยุคปัจจุบัน

ประธานลันด์กล่าวว่าท่านตื่นเต้นที่เยาวชนจะได้เชื่อมโยงกับเรื่องจริงจากสมาชิกเยาวชนของศาสนจักรขณะอ่านเกี่ยวกับวิธีที่คนอื่นๆ ค้นพบและแบ่งปันปีติในพระคริสต์เมื่อจัดการกับความกังวลทางโลกที่หนักหน่วงบางครั้ง

“เราล้วนได้รับพลังและแรงบันดาลใจจากศรัทธาและความกล้าหาญของคนวัยเดียวกับเราที่มีช่วงชีวิตและสภาวการณ์เหมือนเรา เราพยายามฟังทุกคน แต่คนที่ดูเหมือนเราและคิดเหมือนเรา —และประสบสิ่งที่เราประสบ—ดูจะเกี่ยวข้องกับเรามากกว่า เราสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องราวและตัวอย่างของพวกเขาได้ดีขึ้น” ท่านกล่าว

  

การประยุกต์ใช้คำสอน

  

แม้นิตยสารจะช่วยเสริมสร้างประจักษ์พยานของผู้อ่าน แต่จะให้ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเยาวชนศาสนจักรเพิ่มพลังคนรอบข้างในระดับท้องที่อย่างไร

FTSOY Changes 6
“เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” จะให้เนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อเสริมคำสอนของ “จงตามเรามา” มีบ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุน© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
               

  

“เมื่อประธานเนลสันเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกองทัพของพระเจ้า เยาวชนไม่จำเป็นต้องเดินทัพไปต่างแดนเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆ แต่ก็ยังต้องช่วยเหลือกัน” ประธานลันด์กล่าว “งานแรกของทหารคือปกป้องเพื่อนร่วมชาติ เพื่อนทหารของตน นิตยสารนี้จะช่วยให้เราหันเข้าหากันและแสดงให้เห็นโอกาสที่เราอาจมีเพื่อรับใช้พระบิดาบนสวรรค์ในบ้านของเราเอง ในครอบครัวของเราเอง ในโควรัมและชั้นเรียนของเราเอง”

  

“จงตามเรามา”

  

ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป ผู้อ่านสามารถตั้งตาคอยบทความและเรื่องราวที่ช่วยเสริมสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้ใน “จงตามเรามา” เนื้อหาจะไม่เพียงกระตุ้นพวกเขาให้ติดตามคำสอนที่มีบ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุนเท่านั้น แต่จะช่วยให้พวกเขามองเห็นเช่นกันว่าจะประยุกต์ใช้หัวข้อต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

  

เนื้อหาดิจิทัล

  

FTSOY Changes 3
เยาวชนชายศึกษาพระกิตติคุณบนแท็บเล็ตnull
            

เยาวชนจะได้อ่านเนื้อหาสาระทางออนไลน์เช่นกัน บทความดิจิทัลจะมีเรื่องราวและมุมมองเสริมข่าวสารในฉบับเดือนนั้นๆ คนที่สนใจจะอ่านเนื้อหาดิจิทัลสามารถหาอ่านได้ในแอปพลิเคชันคลังค้นคว้าพระกิตติคุณหรือออนไลน์ที่ ChurchofJesusChrist.org

นอกจากนี้ยังสามารถอ่านเนื้อหาเยาวชนทางช่องอินสตาแกรมเยาวชนของศาสนจักร @StriveToBe และแอปพลิเคชัน Gospel Livingได้ด้วย

“เยาวชนเข้าถึงพระวิญญาณได้อย่างมากในนิตยสารนี้ ข้าพเจ้าตื่นเต้นที่หลักคำสอนนิรันดร์อันทำให้เราเกิดปีติจะอยู่ในจิตใจเยาวชนของเรา” ประธานลันด์กล่าว “นิตยสาร ‘เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน’ จะส่งมอบคุณค่าที่เราเห็นในสิ่งพิมพ์ก่อนหน้านี้ แต่มากขึ้นและดีขึ้น — นิตยสารจะเข้าถึงเยาวชนมากขึ้นในหลายแห่งมากขึ้น ตรงประเด็นมากขึ้น และเน้นแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณกับความสุขมากขึ้น”

  

สมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน”

  

สมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน” ได้ที่ศูนย์หนังสือในท้องที่ของท่าน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.