ข่าวเผยแพร่

ทำความรู้จักกับชาวมอรมอน

 
 

บ่อยครั้งที่ผู้คนถามว่า “พวกท่านเชื่ออะไรในฐานะสมาชิกศาสนจักร?” ดังนั้น เมื่อไม่นานมานี้จึงมีวีดิทัศน์ใหม่ชื่อว่า “ทำความรู้จักกับชาวมอรมอน” ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยความยาว 8 นาทีซึ่งให้เรื่องราวสรุปภาพรวมทางประวัติศาสตร์ หลักคำสอน การจัดระเบียบองค์การและการประพฤติปฎิบัติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

       

ท่านสามารถรับวีดิทัศน์ในรูปแบบดีวีดีได้จากผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในพื้นที่หรือติดต่อเอ็ลเดอร์ โพลล์แมนน์ได้ที่ donald.pollmann@ldschurch.org หรือรับชมได้ทางลิงก์นี้: https://www.youtube.com/watch?v=uw7a7RhI3AI&feature=youtu.be

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.