ข่าวเผยแพร่

ทันตแพทย์ชาวต่างประเทศบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความรัก

ประชาชนมากันเป็นกลุ่มๆ...  พ่อแม่พาลูกมาพบทันตแพทย์ หลายคนมาเป็นครั้งแรก  การตรวจรักษาฟันฟรีไม่เคยเกิดขึ้นบนดอยในจังหวัดน่าน จึงเป็นเรื่องดีที่ไม่ควรปล่อยให้ผ่านไป ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการรักษาฟัน และทันตแพทย์อาสาสมัครเต็มใจรับใช้ประชาชนชาวไทยด้วยความรัก

ความฝันเกิดขึ้นเมื่อห้าปีที่แล้ว เริ่มด้วยเดฟนีย์จากประเทศไทย และอีริค ลาร์เซ็นสามีของเธอปรารถนาจะช่วยนำกลุ่มทันตแพทย์มาประเทศไทยเพื่อสอนผู้คนถึงวิธีดูแลสุขภาพช่องปากและปรับปรุงคุณภาพชีวิต  ก่อนหน้านี้เธอทำงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมด้านการศึกษาที่จังหวัดน่านในประเทศไทยผ่านโครงการ THAInitiative ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของเธอ เธอสนใจจะดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของสุขภาพที่มีความเชื่อมโยงกับพันธกิจ  เพื่อทำให้ฝันนี้เป็นจริง มีงานมากมายที่ต้องดำเนินการให้ลุล่วง  วันหนึ่งขณะอยู่ที่สำนักงานของดร. ไบรซ์ ลาร์เซ็น ทันตแพทย์ชาวอเมริกาที่เคยร่วมเดินทางปฏิบัติพันธกิจด้านทันตกรรม เดฟนีย์พูดคุยเรื่องนี้กับเขา  ความคิดเรื่องการเดินทางเพื่อมนุษยธรรมด้านทันตกรรมที่จังหวัดน่าน ประเทศไทยจึงเกิดขึ้น  แพทย์หลายคนจะใช้ทักษะที่มีอยู่ทั้งในด้านการถอนฟัน อุดฟัน  การรักษาด้วยฟลูออไรด์และการสอนให้ประชาชนรู้วิธีดูแลสุขภาพฟันของพวกเขา  ไม่นานหลังจากที่เขาติดต่อทันตแพทย์คนอื่นๆ ที่เคยเรียนด้วยกัน ทั้งหมดก็เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม

ต่อมาจึงเริ่มมีการระดมทุน  การทำงานด้านทันตกรรมจำเป็นต้องใช้เวชภัณฑ์ เก้าอี้สนามสำหรับทำฟันและอุปกรณ์ทันตกรรมเป็นจำนวนมาก  ขณะทำงาน พวกเขาพบว่าประเทศไทยมีข้อกำหนดเข้มงวดเกี่ยวกับการทำงานในประเทศ  ไม่นานพวกเขาจึงพบเพื่อนทันตแพทย์จากประเทศไทย ทันตแพทย์เหล่านี้ยินดีหยุดงานหนึ่งสัปดาห์และอุทิศเวลาทำงานเคียงข้างกับทันตแพทย์ของโครงการที่กำลังจะมาถึง  ทันตแพทย์จากประเทศไทยห้าคนพร้อมด้วยทันตแพทย์ทั่วไปสองคน กุมารทันตแพทย์จากสหรัฐหนึ่งคน และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเหงือกปริทันต์หรือโรคเหงือกอักเสบจากประเทศคูเวตหนึ่งคน  สิ่งต่างๆ จึงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น  ต่อมาพวกเขาพบพยาบาล เภสัชกร ทันตนามัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์  รวมอาสาสมัครทั้งหมดสิบเจ็ดคน การรวมตัวกันครั้งนี้ทำให้เกิดทีม “ Thai Smiles”

                     จังหวัดน่านเป็นสถานที่ซึ่งกำหนดไว้รับของขวัญแห่งความรักในด้านการดูแลรักษาฟัน  เดฟนีย์สามารถจัดเตรียมการทำงานในโรงเรียนสี่แห่งของพื้นที่ยากจนซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยปีละ 40,000-50,000 บาท  ทีมทันตแพทย์จะดูแลรักษาฟันให้ชาวบ้านทุกวัยที่ต้องการความช่วยเหลือ  โดยทำงานผ่านหน่วยงานสาธารณสุขในท้องที่ จึงมีคนไข้พร้อมด้วยกำหนดนัดหมายเตรียมไว้ให้ทีม “Thai Smiles” เมื่อมาถึง

มีการจัดตั้งหน่วยงานภาคสนามเจ็ดแห่งสำหรับอุดฟัน สองแห่งสำหรับถอนฟัน อีกสองแห่งสำหรับการรักษาฟันด้วยฟลูออไรด์ หน่วยงานภาคสนามที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือการให้ความรู้ว่าเหตุใดการดูแลฟันจึงสำคัญมากและวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลฟัน  ทุกคนได้รับแปรงสีฟันและเรียนรู้วิธีแปรงฟันจากสื่อ  “Brush Bunny” และ “Happy Tooth”

                 
             

 

อาจารย์สวัสดิ์ ทองบรรณธรรมอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนกล่าวว่า “นี่เป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักที่เรามีคนจากรอบโลกมาช่วยเหลือ เราขออวยพรให้พวกเขามีความสุขความเจริญ มีสุขภาพดีตลอดชีวิต”

            

         

 ทันตแพทย์ทำงานวันละเก้าชั่วโมง กรอฟัน อุดฟัน ถอนฟัน และขัดฟัน บรรเทาอาการปวดฟันและดูแลสุขภาพคนไข้ 150-225 คนที่พวกเขาเห็นในแต่ละช่วงเวลาทำงาน ถึงแม้งานจะมีความเจ็บปวดอยู่บ้าง แต่รอยยิ้มสดใสและน้ำตาเหือดหายเมื่อคนไข้แต่ละคนจากไปพร้อมกับยิ้มสวยและความซาบซึ้งใจที่พวกเขาต้องดูแลฟันของตนเอง  ทีมแพทย์และอาสาสมัครนับไม่ถ้วนซึ่งเป็นผู้แปลให้คณาจารย์ที่โรงเรียนกลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าทุกคืน แต่พวกเขาสำนึกคุณสำหรับโอกาสที่ได้อุทิศตนทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น

    
 

 

                        

ดร.มาร์วา จากประเทศคูเวต กล่าวว่า “ขณะที่คุณกำลังบำเพ็ญประโยชน์ในงานนี้ คุณประสบสันติสุขในจิตใจ  ไม่มีความกังวลจากทางบ้าน ความคิดของคุณจดจ่ออยู่กับคนที่คุณกำลังช่วยเหลือ  แม้คุณจะเหนื่อยล้าเมื่อเสร็จงาน แต่จิตใจคุณจะแช่มชื่นเบิกบาน คุณจะรักคนเหล่านั้นที่คุณช่วยเหลือ”

การอุทิศเวลาและความสามารถเปรียบเสมือนการเผยแพร่งานสู่สังคมเช่นกัน  เมื่อครอบครัวและมิตรสหายรู้ข่าวพันธกิจด้วยไมตรีจิตนี้ พวกเขาถามว่าจะช่วยเหลือหรือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Thai Smiles คราวหน้าได้อย่างไร  การอุทิศเวลา พรสวรรค์และความสามารถเพื่อทำประโยชน์ให้ผู้อื่นคือการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความรักอย่างแท้จริง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.