ข่าวเผยแพร่

ถ้อยแถลงให้กำลังใจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย

ในการตอบสนองต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในตุรกีและซีเรีย ฝ่ายประธานภาคยุโรปตอนกลางของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้ออกถ้อยแถลงต่อไปนี้เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023:

เราเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียชีวิตผู้คนมากมายอย่างน่าเศร้าสลดเนื่องจากแผ่นดินไหวที่ตุรกีและซีเรีย เราขอแสดงความรักและส่งกำลังใจไปยังผู้คนในประเทศเหล่านั้นขณะพวกเขารับมือกับโศกนาฏกรรมร้ายแรงครั้งนี้

เราและวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วยุโรปสวดอ้อนวอนให้ขณะพวกเขาเริ่มฟื้นตัวจากมหันตภัยครั้งนี้  ขณะนี้ศาสนจักรกำลังติดต่อองค์กรบรรเทาทุกข์อื่นๆ ทั้งองค์กรระดับโลกและองค์กรในประเทศเพื่อเสนอความช่วยเหลือ

ฝ่ายประธานภาคยุโรปตอนกลาง

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

เอ็ลเดอร์มัสสิโม เดอ ฟีโอ

เอ็ลเดอร์เอริค ดับเบิลยู. โคพิชกา

เอ็ลเดอร์รูเบน วี. อัลลิโยด์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.