ข่าวเผยแพร่

ถ่ายทอดสดการให้ข้อคิดทางวิญญาณเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสครั้งแรกของภาคเอเชีย

สมาชิกทั่วเอเชียมารวมตัวกันเล่าเรื่องราวการประสูติผ่านบทเพลงคริสต์มาสและการแสดงต่างๆ โดยเอเชียต่อชาวโลก

การให้ข้อคิดทางวิญญาณเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสครั้งแรกของภาคเอเชียที่นำเสนอโดยสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเอเชียเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2022 จะมีให้ชมทางช่องยูทูปของศาสนจักร  การให้ข้อคิดทางวิญญาณความยาว 50 นาทีที่สร้างสรรค์ด้วยความรักต่อชาวโลกถือเป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่ง โดยนำสมาชิกทั่วเอเชียมารวมกันเพื่อประสบวิญญาณแท้จริงของคริสต์มาสผ่านวัฒนธรรมที่สวยงาม ภาษา และประจักษ์พยานของเอเชีย

ถึงแม้คริสต์มาสเป็นเทศกาลสำคัญทั่วโลก แต่ในเอเชียเข้าใจว่าเป็นวันหยุดทางการค้ามากกว่า ด้วยเหตุนี้จุดประสงค์ของการให้ข้อคิดทางวิญญาณคือสอนผู้คนเกี่ยวกับการประสูติของพระคริสต์ อธิบายเหตุผลแท้จริงที่เราฉลองคริสต์มาส และจูงใจผู้คนให้คิดถึงวิธีทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด  ในการให้ข้อคิดทางวิญญาณจะมีข้อพระคัมภีร์อ้างอิงเรื่องการประสูติและคำถามให้ไตร่ตรองรวมอยู่ในนั้นด้วยเพื่อกระตุ้นให้ใคร่ครวญสาระสำคัญทางวิญญาณเหล่านี้

การให้ข้อคิดทางวิญญาณจะออกแนวเมดเลย์เพลงคริสต์มาสและการแสดงต่างๆ จากสมาชิกที่มีส่วนร่วมในกัมพูชา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม  การแสดงดนตรีมีหลากหลายแบบ อาทิ เพลงประสานเสียง นักเปียโนคอนเสิร์ตแสดงคู่กับนักร้องหญิง และเครื่องดนตรีพื้นบ้านในเพลงที่เรียบเรียงให้เหมาะกับท้องที่  พรสวรรค์ของเอเชียปรากฏให้เห็นในการแสดงจำลองการประสูติ การแสดงละคร การเต้นรำ ชุดประจำชาติ และแปลงโฉมด้านในอาคารประชุมให้เป็นฉากที่สวยงามอย่างยิ่ง

Asia-Area-Christmas-DevotionalDownload Photo

การให้ข้อคิดทางวิญญาณที่เรียกว่าปาฏิหาริย์ของการสร้างครั้งนี้ริเริ่มโดยผู้อำนวยการของสภาการสื่อสารทั่วเอเชีย รูปแบบถูกกำหนดให้เป็นการถ่ายทอดวีดิทัศน์ด้วยการจัดสรรเวลาให้กลุ่มละห้านาทีแสดงเพลงคริสต์มาสหนึ่งเพลงตามสาระการประสูติที่เลือกไว้และที่เหลือก็ให้เป็นไปตามความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา แม้หลายคนที่เกี่ยวข้องไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อมาก่อน แต่ก้าวกระโดดแห่งศรัทธานี้ก่อให้เกิดความทรงจำอันมีค่ามากมาย บางส่วนได้รับการบันทึกไว้เป็นบทสัมภาษณ์เบื้องหลังการถ่ายทำและภาพถ่ายซึ่งมีให้ดูทางโซเชียลมีเดียของศาสนจักรด้วย

ด้วยเหตุนี้การให้ข้อคิดทางวิญญาณรอบสุดท้ายจึงเป็นการเฉลิมฉลองเก้าการแสดงจริงที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยเน้นทัศนะของคนเอเชียหากแต่สะท้อนออกมาเป็นการแสดงพรสวรรค์และประจักษ์พยานของสมาชิกได้อย่างน่าจดจำ บันทึกเทปไว้หกภาษาได้แก่ อังกฤษ อินโดนีเซีย เขมร จีนกลาง ไทย และเวียดนาม และมีให้ชมในภาษาเหล่านั้น และภาษาจีนกวางตุ้งกับมาเลย์ด้วย  ไฮไลท์สำคัญจากการนำเสนอวีดิทัศน์ของแต่ละประเทศสรุปได้ดังนี้

  • สิงคโปร์ – ถ่ายทำที่บังกะโลสมัยจักรวรรดินิยมซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโบสถ์ปาศีร์ปันจัง (Pasir Panjang Chapel) และจะกลายเป็นพระวิหารสิงคโปร์ในอนาคต การแสดงของสิงคโปร์นำเสนอโดยคณะนักร้องประสานเสียงกว่า 35 ชีวิตกับนักร้องเดี่ยวและเพลงที่เรียบเรียงเสียงประสานได้ไพเราะยิ่ง
  • ฮ่องกง – บรรเลงเพลงคลาสสิกโดยนักเปียโนคอนเสิร์ตสองคน ฮ่องกงใช้เครื่องดนตรีชิ้นเดียวในการให้ข้อคิดทางวิญญาณครั้งนี้
  • กัมพูชา – นักร้องหญิงคู่ในชุดกัมพูชาในโบสถ์ที่แปลงโฉมให้ใช้ขับร้องเพลงปฐมวัยที่ไพเราะ
  • เวียดนาม – คณะนักร้องประสานเสียงของสมาชิกกับผู้สอนศาสนาขับร้องเพลงคริสต์มาสที่เรารัก
  • อินเดีย – ด้านในโบสถ์ถูกแปลงโฉมเป็นฉากรางหญ้าเพื่อจำลองเรื่องราวการประสูติทั้งเรื่องโดยอินเดียเน้นที่พระกุมารเยซู และเรียบเรียงเสียงประสานตามแบบฉบับของคนในท้องที่ด้วย
  • มาเลเซีย – ผสมผสานระหว่างการจำลองเรื่องราวการประสูติ การแสดงละคร และการสัมภาษณ์สั้นๆ เกี่ยวกับความหมายของคริสต์มาส การแสดงของมาเลเซียแสดงให้เห็นชุดประจำชาติ แบ่งปันวัฒนธรรมของซาราวัก และสะท้อนศรัทธาด้วย การแสดงหลายตอนถ่ายทำที่ Kampong Panchor Dayak ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
  • อินโดนีเซีย – ถ่ายทำกลางแจ้งที่ Goa Lalay  เรียบเรียงเสียงประสานโดยใช้เครื่องดนตรีอินโดนีเซีย เปิดฉากด้วยนักร้องสามคนในชุดประจำชาติ และนักเต้นสมัยใหม่สองคน  วีดิทัศน์ของอินโดนีเซียผสมผสานระหว่างภาพเคลื่อนไหวและฉากครอบครัวกับภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ด้วย
  • ไทย – เพลงคริสต์มาสที่อบอุ่นหัวใจบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทย และคณะนักร้องประสานเสียงกว่า 20 ชีวิตเป็นฉากหลังในโบสถ์ที่ถูกแปลงโฉมด้วยไฟหลากสีและต้นคริสต์มาส
  • ไต้หวัน –แสดงละครขณะนักร้องหญิงคู่ถอดความหมายเพลงหนึ่งจากเพื่อความเข้มแข็งของเยาวชนในฉากกลางแจ้งตอนกลางคืน

ท่านสามารถดูการถ่ายทอดการให้ข้อคิดทางวิญญาณของภาคเอเชียได้ที่ช่องยูทูปของศาสนจักรตามภาษาต่อไปนี้ในวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2022: อังกฤษ กวางตุ้ง อินโดนีเซีย เขมร มาเลย์ จีนกลาง ไทย เวียดนาม

หน่วยต่างๆ ทั่วเอเชียสามารถขอเวอร์ชั่นความละเอียดสูงได้จากสาวกเจ็ดสิบภาคที่ดูแลพวกเขาเพื่อนำมาถ่ายทอดที่อาคารประชุมได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2022

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.