ข่าวเผยแพร่

ช่วยให้ทารกหายใจ

ในเดือนตุลาคม ปี 2016 นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิดในท้องที่ พร้อมกับเด็บและสตีฟ วิพเพิลจากองค์กรการกุศลแอลดีเอส (ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย) และ ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือจัดอบรมการช่วยชีวิตทารกในประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม ปี 2017 บุคลากรในทีมร่วมมือกันอีกครั้งโดยใช้ทักษะของพวกเขาในการอบรมพยาบาล ผดุงครรภ์ และหน่วยกู้ชีพ

       

นพ.สรายุทธทำงานร่วมกับศาสนจักรมาสิบเอ็ดปีแล้วในการจัดอบรมที่มีความสำคัญต่อวงการแพทย์ในประเทศไทย เมื่อไม่นานมานี้ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้เพิ่มวิชาการทำคลอดทารกในหลักสูตรการอบรมพยาบาล โดยกำหนดให้พยาบาลแต่ละคนทำคลอดทารกสี่ถึงห้าคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบรม วิชาที่จัดให้พยาบาล และหน่วยกู้ชีพเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้ สอนพวกเขาถึงสิ่งที่ต้องทำในกรณีเกิดภาวะ การหายใจล้มเหลวของทารกแรกเกิด ด้วยอุปกรณ์และความรู้ที่ถูกต้อง ทารกสามารถรอดชีวิตโดยผ่านการกู้ชีพทารกแรกเกิดและสามารถป้องกันความเสียหายทางสมองได้

      

นพ. สรายุทธแนะนำว่า “หากทารกคลอดบนรถแท็กซี่ขณะกำลังเดินทางไปโรงพยาบาล หน่วยกู้ชีพในที่จอดรถของโรงพยาบาลมักจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกที่จะเข้ามาช่วยเหลือ ด้วยความรู้เพิ่มเติมนี้ เจ้าหน้าที่แพทย์สามารถช่วยทารกที่หายใจลำบากได้อย่างรวดเร็วและป้องกันการล่าช้าหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ”

เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลและผดุงครรภ์ที่เข้ารับการอบรมวิชานี้หนึ่งวันจะได้รับใบรับรอง จากนั้นจะกลับไปยังพื้นที่ของตนเองและให้การอบรมระเบียบปฏิบัติเหล่านี้แก่คนอื่นๆ ต่อไป พวกเขาจะได้รับอุปกรณ์คือหุ่นทารก คำแนะนำการใช้ภาพพลิก และอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับทำการอบรม นับเป็นโอกาสพิเศษสำหรับวงการแพทย์ที่จะรับการอบรมที่บ้าน ประหยัดเงิน เวลา และค่าใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์

    

แต่ละปี นพ. สรายุทธจัดการอบรมหรือการประชุมอัพเดทข้อมูลสองครั้ง โดยจัดที่กรุงเทพฯ หนึ่งครั้ง และอีกหนึ่งครั้งจัดที่จังหวัดอื่นในประเทศไทย การอุทิศตนของท่านต่อทารกและสุขภาพตลอดจนความผาสุกของพวกเขาเป็นผลงานที่เอื้อประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนชาวไทย และศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายดีใจที่ได้ทำงานร่วมกันท่าน

นพ. สรายุทธเป็นครูที่เปี่ยมด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ มีจิตใจเมตตาและโอบอ้อมอารี ท่านเป็นที่รักของทุกคนที่รู้จักท่าน

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.