หัวข้อ

ชีวิตใหม่หลังได้รับความช่วยเหลือ

พายุสามารถก่อให้เกิดการทำลายล้างอย่างเลวร้ายและในกรณีนี้ถึงกับพัดพาการทำมาหาเลี้ยงชีพไปจากประธานสาขาอุดร 2 ในประเทศไทย  ประธานสิทธิชัยเป็นเจ้าของร้านไก่ย่างเปิดโล่งที่ถูกพายุพัดกระหน่ำจนพังราบ เหลือเพียงแผงขายอาหารด้านหน้า โครงสร้างอื่นๆ ถูกพายุร้ายพัดทำลายเสียหายทั้งหมด

พายุเกิดขึ้นในคืนวันศุกร์  ช่วงบ่ายวันเสาร์ ประธานจอห์นสัน ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ อนุญาตให้อาสาสมัคร 32 คนจากการประชุมใหญ่ท้องถิ่นอุดรออกไปที่ร้านอาหารและเก็บกวาดเศษซากปรักหักพังชิ้นเล็กชิ้นน้อย  สัปดาห์ต่อมา มีการสร้างเพิงค้าแบบง่ายๆ เพื่อให้ประธานสิทธิชัยค้าขายต่อไปได้  แต่ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น 

สามเดือนหลังจากเกิดความเสียหายครั้งแรก มีการตั้งโครงการสร้างที่กำบังขึ้นใหม่สำหรับร้านอาหารเปิดโล่ง  ด้วยความช่วยเหลือจากบราเดอร์เจริญ สมาชิกสาขาที่มีทักษะและเครื่องมือก่อสร้าง งานจึงเริ่มขึ้น  อาสาสมัครจากศาสนจักรช่วยกันประกอบโครงสร้างร้านค้าขึ้นใหม่ตั้งแต่เช้าตรู่ ไม่นานนักอาคารหลังใหม่ก็พร้อมรับลูกค้า  ช่างเป็นพรสำหรับประธานสิทธิชัยที่มีร้านอาหารไว้ต้อนรับลูกค้าที่จะมารับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อยอีกครั้ง  ธุรกิจดีขึ้น ชีวิตของประธานสาขาได้รับพรเพราะความช่วยเหลือและความเต็มใจจากผู้อื่นที่ยินดีรับใช้เพื่อนพี่น้องของตน

เอ็ลเดอร์เดย์เบลล์ คนงานอาสาสมัครคนหนึ่งกล่าวว่า “น่าอัศจรรย์ที่เราทำประโยชน์ได้มากจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ   เราใช้ไม้สามท่อนทำเป็นเสาและประกอบอาคารนี้ขึ้นมาด้วยเครื่องมือที่ล้าสมัยมาก  ผมได้รับเรียกให้รับใช้ ไม่ว่าผมจะสอนด้วยบทเรียนหรือสอนด้วยแบบอย่าง”  

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.