ข่าวเผยแพร่

จัดตั้งฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่ในปี 2023

Area-Presidency-20230727_th.jpgDownload Photo

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดตั้งฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2023  เอ็ลเดอร์เบ็นจามิน เอ็ม.ซี. ไตเป็นประธานภาคคนใหม่หลังจากรับใช้เป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ปี 2021  เอ็ลเดอร์เคลลีย์ อาร์. จอห์นสันผู้เข้าร่วมฝ่ายประธานภาคในปี 2022 ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งและเอ็ลเดอร์ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์เป็นที่ปรึกษาที่สอง

เอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์ผู้รับใช้เป็นประธานภาค กับแนนซีภรรยาได้รับงานมอบหมายใหม่ให้รับใช้ที่สำนักงานใหญ่ของศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ ในสหรัฐ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนฝ่ายประธานภาค  เอ็ลเดอร์เทห์กับเกรซภรรยาเพิ่งย้ายจากซอลท์เลคซิตี้ที่ท่านเคยรับใช้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารในแผนกพระวิหารมาอยู่ฮ่องกง

เอ็ลเดอร์เทห์ได้รับการสนับสนุนเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2007 และมีประสบการณ์มากมายเมื่อครั้งเป็นสมาชิกฝ่ายประธานภาคฟิลิปปินส์สองสมัย  คราวได้รับการเรียกให้รับใช้ศาสนจักรเต็มเวลา ท่านได้รับว่าจ้างเป็นเจ้าหน้าที่เก็บบันทึกของพระวิหารมะนิลา ฟิลิปปินส์  นอกจากการเรียกอื่นในแผนกพระวิหารและภาคอเมริกาเหนือตะวันตกเฉียงใต้ในสหรัฐแล้ว เอ็ลเดอร์เทห์เคยรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ไต้หวัน ไตชุงด้วย

ภาคเอเชียประกอบด้วย 22 ประเทศและเขตปกครอง และมีประชากรครึ่งหนึ่งของโลก  สมาชิกในฝ่ายประธานภาคมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกิจจานุกิจของศาสนจักร เสริมสร้างความเข้มแข็ง อบรม และเชิดชูจิตวิญญาณของสมาชิกศาสนจักร ผู้นำ และผู้สอนศาสนาทั่วภูมิภาค

“เราสำนึกคุณอย่างยิ่งต่อสิทธิพิเศษของการรับใช้ผู้คนของภาคเอเชียที่เรารักและเคารพ” ประธานไตกล่าว “คนของภาคเต็มไปด้วยศักยภาพและคำมั่น  เราเชื้อเชิญทุกคนให้เรียนรู้เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ ยอมรับพระดำรัสเชื้อเชิญให้ติดตามพระองค์ ประสบปีติและสันติที่พระองค์ทรงมอบให้ทุกคนด้วยตนเอง”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.