ข่าวเผยแพร่

งานเปิดอาคารประชุมใหม่บางนา

มีอาคารประชุมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกระจายอยู่หลายแห่งทั่วประเทศไทย รวมถึงสิบแห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ที่บางนา ซอยแบริ่ง 3 สร้างขึ้นในปี 1987 เวลานี้ หลังจากผ่านไปสามสิบปี อาคารได้รับการบูรณะและขยายจนมีขนาดใหญ่กว่าอาคารหลังเดิมพอสมควร เนื่องจากสมาชิกภาพที่เติบโตขึ้นในเขตบางนาและสมุทรปราการ จึงจำเป็นต้องขยายอาคารหลังนี้

ในค่ำวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2017 สมาชิกวอร์ดบางนาและวอร์ดสมุทรปราการ (หน่วยประชุมของศาสนจักร) จัด “โอเพ่น เฮาส์” หรืองานเปิดบ้านเพื่อต้อนรับสมาชิกและผู้มาเยือนให้มาเที่ยวชมอาคารโบสถ์ที่ตกแต่งใหม่ งานดังกล่าวเปิดตัวด้วยการรำ “กลองยาว” ของสมาชิกหลายคนในเครื่องแต่งกายไทยชุดพื้นเมือง หลังจากเข้าไปในพื้นที่ของโบสถ์หลังใหม่ ผู้ร่วมงานได้รับชมบทเพลงและการเต้นรำ

 

หลังจากพิธีต้อนรับ ผู้มาเยือนเกือบ 300 คนได้เที่ยวชมอาคารหลังใหม่เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 15-20 คน ในแต่ละห้องมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมและโปรแกรมที่ศาสนจักรสนับสนุน อาทิเช่น

  • การค้นคว้าประวัติครอบครัว
  • การสังสรรค์ในครอบครัว
  • งานด้านมนุษยธรรมในประเทศไทยที่ศาสนจักรสนับสนุน
  • การศึกษาและการอบรมด้านการพึ่งพาตนเอง
  • หลักสูตรชั้นเรียนภาษาอังกฤษฟรี (ชั้นเรียนระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง)

อาคารประชุมบางนาที่บูรณะใหม่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ของสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในพื้นที่ดังกล่าว ประธานสุชาติ ไชยชะนะ ประธานสเตคกรุงเทพ (ผู้ดูแลหน่วยหรือวอร์ดหกแห่งในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก) กล่าวกับผู้มาเยือนและเตือนสมาชิกว่า “ส่วนที่สำคัญที่สุดของอาคารไม่ใช่ตัวอาคารหลังใหม่ แต่เป็นวิธีการใช้อาคารเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและบุคคลในชุมชน”

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.