ข่าวเผยแพร่

งานนิทรรศการอัจฉริยราชา พฤกษานานาพรรณ

มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ร่วมกับห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ได้จัดนิทรรศการอัจฉริยราชา พฤกษานานาพรรณโดยเชิญศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคท้ายเป็นเจ้าภาพร่วม ณ โซนอีเดน ชั้นสาม ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016

จุดประสงค์ของงานเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ออกแบบตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสื่อความหมายถึงความเป็นอัจฉริยภาพในด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแบ่งเป็นซุ้มต่างๆ  ศาสนจักรฯเป็นเจ้าภาพในซุ้มที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัฉริยภาพในด้านศาสนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

 

พล.ต.ต. ภาณุรัตน์  มีเพียร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมายเช่นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ผู้บริหารระดับสูงของห้างเซ็นทรัลเวิลด์ และผู้แทนของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคท้ายที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้คือ ประธานสุชาติ ไชยชะนะ ประธานสเตคกรุงเทพ และซิสเตอร์อุดมลักษณ์ ภรรยา  ซิสเตอร์เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประชาสัมพันธ์ของสเตคกรุงเทพเหนือ และอาสาสมัครเต็มเวลาอีกสองคน

หลังจากพิธีเปิดงาน ประธานจัดงานได้มอบของที่ระลึกให้แขกผู้มีเกียรติ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

นิทรรศการนี้จะเปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้าชมเป็นเวลา 7 วัน  คาดว่าจะมีผู้เข้าชมนับพันคน  ส่วนของซุ้มอัจฉริยะทางศาสนาก็จะผ่านตาผู้คนมากมายที่มาเข้าร่วมชมงาน

ประธานสุชาติกล่าวว่า "ศาสนจักรฯยินดีสนับสนุนชุมชนในการทำกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9"

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.