ข่าวเผยแพร่

คำเชิญพิเศษสำหรับวันอังคารที่ 16 มกราคม

ขอเชิญสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกชมการถ่ายทอดสดข่าวสารจากประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ในวันอังคารที่ 16 มกราคม ค.ศ. 2018 เวลา 23:00 น.เวลาประเทศไทย  ข่าวสารนี้จะเผยแพร่ผ่านทางการถ่ายทอดของศาสนจักร อินเทอร์เน็ต และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ใน 29 ภาษา  หลังจากจบข่าวสารของประธานเนลสันแล้วจะเป็นการแถลงต่อสื่อมวลชนในเวลา 24:00 น. เวลาประเทศไทย  ถ้าท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปเยี่ยมชมที่ www.lds.org

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.