ข่าวเผยแพร่

คอนเสิร์ตนานาศาสนาสร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจและสันติภาพ

Sacred Music Evening: Many Faiths, One Family (เพลงศักดิ์สิทธิ์ยามค่ำ: ต่างศาสนาแต่ครอบครัวเดียวกัน) สอนผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศาสนาอื่นในซอลท์เลคซิตี้

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2023 นักแสดงจากหลากหลายภูมิหลังทางศาสนามาร่วมร้องรำทำเพลงเพื่อแสดงความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของตน Sacred Music Evening: Many Faiths, One Family เป็นงานประจำปีที่อุปถัมภ์โดย Salt Lake Interfaith Roundtable ซึ่งส่งเสริมความเคารพกัน ความเข้าใจ ความชื่นชม และความปรองดองในชุมชนที่มีภูมิทางวัฒนธรรมและทางศาสนาต่างกัน

คอนเสิร์ตปีนี้มีนักแสดง 10 คณะมาร่วมแสดงผลงานเชื่อมโยงกับระบบความเชื่อทางศาสนาคริสต์ พุทธ ฮินดู ยิว และอเมริกันพื้นเมือง

Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
นักเรียนจาก Kargi Kala Kendra แสดง Bharatanatyam ซึ่งเป็นหนึ่งในการเต้นระบำคลาสสิกแปดแบบของอินเดีย ที่คอนเสิร์ตนานาศาสนาซึ่งจัดในซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิลในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 20232023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
นักเรียนคนหนึ่งจาก Kargi Kala Kendra แสดง Bharatanatyam หนึ่งในการเต้นระบำคลาสสิกแปดแบบของอินเดีย ที่คอนเสิร์ตนานาศาสนาซึ่งจัดในซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิลในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 20232023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
วง Salt Lake Scots Pipe Band ร่วมกับ First Presbyterian Church of Salt Lake แสดงที่ Sacred Music Evening: Many Faiths, One Family ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตนานาศาสนาที่จัดในซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิลของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 20232023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
นางรำศาสนาพุทธจากอุบลถ่ายทอดความกตัญญูและการให้เกียรติผู้ล่วงลับผ่านเพลงพื้นบ้านที่ Sacred Music Evening: Many Faiths, One Family ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตนานาศาสนาที่จัดในซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิลของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 20232023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
นักแสดงคนหนึ่งแบ่งปันความเชื่อของเธอผ่านบทเพลงให้กับผู้ชมที่ Sacred Music Evening: Many Faiths, One Family ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตนานาศาสนาที่จัดในซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิลของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 20232023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
Tee-opa-shaw ที่หมายถึงประตูสีแดงในภาษา Sioux (อินเดียนแดง) แสดงดนตรีจากเผ่าอเมริกันพื้นเมืองของ Fort Peck Assiniboine and Sioux ในมอนแทนาให้กับผู้ชม Sacred Music Evening: Many Faiths, One Family ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตนานาศาสนาที่จัดในซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิลของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 20232023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
Khemera Dance Troupe แสดง Robaim Choun Por (รำอวยพร) ที่ Sacred Music Evening: Many Faiths, One Family ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตนานาศาสนาที่จัดในซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิลของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 20232023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
นักแสดงคนหนึ่งจาก Khemera Dance Troupe แสดง Robaim Choun Por (รำอวยพร) ระหว่างที่มีการบรรยายเกี่ยวกับทูตสวรรค์ที่ Sacred Music Evening: Many Faiths, One Family ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตทางศาสนาที่จัดในซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิลของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 20232023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
Khemera Dance Troupe แสดง Robaim Choun Por (รำอวยพร) พรรณาถึงทูตสวรรค์ที่ลงมาให้พรแห่งสันติภาพ ความสามัคคี และความรุ่งเรืองกับผู้ร่วมงานที่ Sacred Music Evening: Many Faiths, One Family ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตนานาศาสนาที่จัดในซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิลของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 20232023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
Interfaith-Concert-2023-SLC-Tabernacle
ผู้ชมเบิกบานใจกับค่ำคืนของการร้องรำทำเพลงที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน อันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมและศาสนาที่ Sacred Music Evening: Many Faiths, One Family ซึ่งจัดในซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิลในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 20232023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.