ข่าวเผยแพร่

ความร่วมมือมอบเก้าอี้รถเข็นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายวิศาล วิศาลบรรณวิทย์ ประธานมูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย, นายไกรรัตน์ วัตสัน จากสโมสรโรตารีบางรัก และคุณสุนันทา สมบุญธรรม  ประธานมูลนิธิเซนโยเซฟร่วมลงนามข้อตกลงบริจาคเก้าอี้รถเข็น จำนวน 900 คัน  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2015 ที่โรงแรม ตะวันนา กรุงเทพมหานคร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ยากไร้

เป็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องมายาวนานที่ทั้งสามองค์กรทำงานร่วมกันมามากกว่า 12 ปี เมื่อปีที่แล้วภายใต้การดำเนินงานของ นายไกรรัตน์ วัตสันและผู้สอนศาสนาด้านนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ได้บริจาค เก้าอี้รถเข็นออกไปมากกว่า 2000 คัน โดยกระจายไปทั่วประเทศไทย ผ่านความช่วยเหลือจากโรตารีในแต่ละจังหวัด ผู้รับ บริจาคมาแล้วหลายปีท่านหนึ่ง ได้เล่าว่า ชีวิตของเธอเปลี่ยนเพราะได้รับพรจากการบริจาคเก้าอี้รถเข็นของศาสนจักรฯ โดยผ่านทางสโมสรโรตารีชัยปราการ  เมืองเล็กๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.