ข่าวเผยแพร่

ความคุ้มครองและการป้องกันไข้มาลาเรียในรูปแบบของขวัญ

วิธีหนึ่งในการป้องกันการถูกยุงกัดคือการนอนในมุ้งกำจัดยุง  แม้ไข้มาลาเรียจะไม่อันตรายเหมือนเมื่อก่อน และโดยปกติจะพบในพื้นที่ป่าไม้บริเวณชายแดนประเทศไทย ไข้เลือดออกยังคงเป็นภัยและปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่อง  ทั้งสองโรคมียุงเป็นพาหนะและต้องการการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อาสาสมัครเวอร์เนอร์ กีสเลอร์และภรรยา ตัวแทนขององค์กรเพื่อการกุศลของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ประเทศไทย(LDSC) ทำงานร่วมกับโรตารีบางรัก, โรตารี่บ้านโป่งและมูลนิธิเซนต์โยเซฟในการแจกจ่ายมุ้งกันยุง 600หลัง  

 มุ้งเหล่านี้ใหญ่พอสำหรับหลายคนที่จะนอนในนั้นและได้รับความคุ้มครอง คนขัดสนในพื้นที่ชนบทมาร่วมพิธีแจกจ่ายและมีความสุขมากกับมุ้งกันยุงเหล่านี้

ในเวลาเดียวกันเราได้แจกจ่ายเก้าอี้เข็น 30 ตัวให้แก่คนพิการที่โรตารีคัดสรรมา รอยยิ้มบนใบหน้าของผู้รับมองเห็นได้จากระยะไกล บัดนี้พวกเขามีขาพิเศษคู่ใหม่ที่ทำให้เคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยตนเองแล้ว 

นอกจากนี้โรตารียังได้แจกจ่ายรองเท้าอีกประมาณ 270 คู่ซึ่งช่วงต้นปีองค์กรการกุศลแอลดีเอสได้มอบไว้ให้กับโรตารี
เป็นวันที่หลายคนมีความสุขมาก
ความสุขและรอยยิ้มเป็นผลพลอยได้อันสวยงามของพิธีมอบของขวัญและมีใบหน้าที่เปี่ยมปีติมากมายสำหรับงานนี้

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.