ข่าวเผยแพร่

คนหนุ่มสาวควรเตรียมตัวสำหรับบทบาทผู้นำและการแต่งงาน

อัครสาวกชาวมอรมอนท่านหนึ่งพึ่งพาคนหนุ่มสาวของศาสนจักรในการเตรียมตัวเป็นผู้นำศาสนจักรทั่วโลก ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกับเวนดี้ ภรรยาของท่านพูดถึงความเป็นผู้นำ ความรักและการแต่งงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2017 ในการถ่ายทอดการให้ข้อคิดทางวิญญาณทั่วโลกสำหรับคนหนุ่มสาวซึ่งถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ในเมืองโพรโว รัฐยูทาห์

   

โดยพูดในการให้ข้อคิดทางวิญญาณทั่วโลกสำหรับคนหนุ่มสาว ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองถามชายหญิงหลายพันคนที่มาชุมนุมกันที่ศูนย์แมร์ริออตต์ว่าพวกเขา “พร้อมจะถือบังเหียนผู้นำหรือไม่”

“แม้โลกจะอาศัยความสามารถที่น่านับถือของผู้นำชายหญิงอย่างนโปเลียน โจนออฟอาร์ค จอร์จ วอชิงตัน มหาตมะคานธี แม่ชีเทเรซา และคนอื่นๆ แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้นำชั้นยอดที่เคยเดินบนแผ่นดินโลกคือศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า” ท่านกล่าว

ประธานเนลสันกระตุ้นหนุ่มสาวโสดให้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของประธานโธมัส เอส. มอนสันและประธานศาสนจักรคนก่อนๆ “ข้าพเจ้ารู้จัก 10 คน ใน 16 คนนั้นเป็นการส่วนตัว” ท่านกล่าว โดยเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่ท่านมีกับผู้นำศาสนจักรบางท่าน

บุตรชายคนเล็กสุดสองคนของประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธเป็นเพื่อนในวัยเด็กของประธานเนลสัน ประธานเนลสันบอกว่าประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันทำงานหนัก พยายามรักษาพระบัญญัติและยอมให้พระเจ้าเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย ท่านเรียกประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ว่า “ผู้นำที่มีพลัง” และ “ผู้สื่อสารชั้นเลิศ” ผู้ที่ “มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ”

ประธานเนลสันแสดงความชื่นชมประธานมอนสัน “ท่านแสดงให้เราเห็นวิธียื่นมือช่วยเหลือคนๆ หนึ่ง ท่านสอนเราโดยแบบอย่างว่าการดูแลผู้คนสำคัญกว่าการบริหารเวลา หรือการประชุม หรือกำหนดการเสมอ”

“หากท่านจริงจังกับการเป็นชาวมิลเลเนียลที่แท้จริง ข้าพเจ้าขอให้ท่านศึกษาชีวิตและคำสอนของศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าทั้ง 16 ท่านนี้ นั่นจะเปลี่ยนชีวิตท่าน” ท่านย้ำ  

ประธานเนลสันอธิบายว่า “ลูซิเฟอร์กับบริวารของเขากำลังใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารทุกรูปแบบแพร่คำเท็จเกี่ยวกับชีวิตและบ่อเกิดของความสุขที่แท้จริง”

ท่านกระตุ้นคนหนุ่มสาวให้อ่านพระคัมภีร์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และเพื่อมุ่งความสำคัญไปที่การแต่งงานและครอบครัว

 

ซิสเตอร์เวนดี้ วัตสัน เนลสันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอยุรเวทชีวิตแต่งงานและครอบครัวเป็นเวลามากกว่า 25 ปี เธอขอให้คนหนุ่มสาวคิดถึงเธอว่าเป็น “คุณป้าเวนดี้” ขณะที่เธอให้คำแนะนำเรื่องความรักและการแต่งงาน

“ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างคู่ครองได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า” ซิสเตอร์เนลสันกล่าว “พระองค์ทรงบัญชาและประทานสิ่งนี้เพื่อให้สามีภรรยาใกล้ชิดกันมากขึ้นและใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น”

เธออธิบายว่าความบริสุทธิ์ส่วนตัวเป็นกุญแจสำคัญสู่ความรักที่แท้จริง “ตรงข้ามกับสิ่งที่ผู้ส่งเสริมสื่อลามกอ้าง แท้จริงแล้วสื่อลามกจะขัดขวางท่านจากการสัมผัสถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่วิเศษที่สุด” 

“ขณะที่ความสัมพันธ์ทางเพศแบบโลกเต็มไปด้วยตัณหาราคะและทำลายความรัก ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างคู่ครองเสริมสร้างความรักมากขึ้น” ซิสเตอร์เนลสันกล่าว

ประธานเนลสันสรุปว่า “หากท่านเริ่มเรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าสัญญาว่าความรักที่ท่านมีต่อพระองค์และต่อกฎของพระผู้เป็นเจ้าจะเพิ่มขึ้นเกินกว่าท่านจะจินตนาการได้เวลานี้ ข้าพเจ้าสัญญาเช่นกันว่าท่านจะสามารถหันหลังให้บาปได้มากขึ้น ความปรารถนาจะรักษาพระบัญญัติจะทวีขึ้น” 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.