ข่าวเผยแพร่

ข่าวสารของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ในขณะที่ความกังวลเรื่องไวรัสโควิด 19 ยังแพร่หลายและศาสนจักรระงับพิธีนมัสการทั่วโลก​ ขอเชิญรับฟังข่าวสารแห่งความหวังต่อไปนี้จากประธาน​รัสเซลล์​ ​เอ็ม.​ เนลสัน​:

    

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.