ข่าวเผยแพร่

ของขวัญจากความรักมักจะไร้ถ้อยคำ

"ของขวัญจากความรัก" เรามักจะกล่าวกันว่าคุณภาพชีวิตเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถของคนๆ หนึ่งในการหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง  หากเท้าของท่านเจ็บหรือมีปัญหาอื่นๆ ที่เท้า ท่านไม่น่าจะทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ

ในความพยายามปรับปรุงคุณภาพชีวิต มีการบริจาครองเท้า 7,500 คู่ให้ประชาชนชาวไทยผ่านองค์กรเพื่อมนุษยธรรมกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า “Project Sole”  Project Sole* เป็นองค์กรที่รวบรวมรองเท้าและความการุณย์เข้าด้วยกันในการบรรเทาทุกข์ ดูแลผู้ยากไร้ และยกระดับชุมชน  แซค สตีเวนส์ ผู้ก่อตั้งและทีมงานของเขาเดินทางมาจากสหรัฐเพื่อส่งมอบรองเท้าเหล่านี้ให้คนหนุ่มสาวและผู้สูงวัย ซึ่งมีความต้องการรองเท้าเป็นอย่างมาก  มูลนิธิเซนต์โยเซฟและสโมสรโรตารีบางรัก พร้อมด้วยองค์กรการกุศลแอลดีเอสทำให้การส่งมอบของพวกเขาสำเร็จลุล่วง

ในการทำงานร่วมกันกับสถานทูตสหรัฐ สโมสรโรตารีและองค์กรการกุศลแอลดีเอส พวกเขาสัมผัสชีวิตผู้คนมากมายขณะมอบรองเท้าบู๊ต รองเท้าออกกำลังกาย รองเท้าแตะ และรองเท้าใส่ออกงานคู่ใหม่  รองเท้าพอดีกับบุรุษ สตรี เด็กชาย เด็กหญิงและเด็กทารก  ปีติของการให้ปรากฏชัดเจนบนใบหน้าของผู้ส่งมอบรองเท้า สีหน้าของผู้รับของขวัญรองเท้าคู่ใหม่อิ่มเอิบด้วยความรักและความซาบซึ้งใจ  เนื่องจากอุปสรรคทางภาษาระหว่างผู้ส่งมอบกับผู้รับรองเท้า พวกเขาจึงพูดคุยกันเพียงเล็กน้อย แต่ดวงตาของพวกเขาเอ่ยถ้อยคำเป็นภาษารัก ดังที่มักจะเห็นประจักษ์อยู่เสมอเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จไปทำงานของพระองค์

                           
                           
                        

 

มีการบริจาครองเท้าให้เด็กๆ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันกับศูนย์เมอร์ซี่และศูนย์กู๊ดเชฟเฟิร์ด  นอกจากนี้ยังบริจาคให้แผนกกายอุปกรณ์สิรินธรเพื่อแจกให้ผู้ยากไร้และผู้พิการเมื่อพวกเขามารับขาเทียม

                

จงสถิต วีโรทัย อธิการในท้องที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายรับรองเท้าไว้หนึ่งร้อยคู่  เขาขอให้สมาชิกในที่ประชุมมองหาเพื่อนบ้านที่ต้องการรองเท้า จากนั้นผูกมิตรกับพวกเขา  มีรายชื่อมากมายส่งมาให้อธิการและขนาดของรองเท้าก็พอดีกับผู้รับ  หลังจากนั้นสมาชิกพาเพื่อนมารับรองเท้าที่โบสถ์ รองเท้าเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สมาชิกมอบให้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก จากใจที่เมตตาสู่เพื่อนใหม่  ได้แบ่งปันรอยยิ้ม สร้างความสัมพันธ์ใหม่และทำให้ใจอ่อนโยน  อธิการจงสถิตกล่าวดังนี้ “สมาชิกพูดว่าพวกเขาต้องการรองเท้าไว้แจกมากกว่านี้ เพราะพวกเขารู้สึกดีที่ได้แบ่งปันผู้อื่นและทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนบ้านดีขึ้น”

           
         

ยังมีรองเท้าอีกหลายพันคู่ที่มูลนิธิเซนต์โยเซฟและสโมสรโรตารีกำลังจะถูกแจกจ่ายไปยังพื้นที่ของเด็กๆ ที่ขัดสนทั่วประเทศ

ผู้คนมากมายอุทิศเวลาและพลังงานของพวกเขาทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ รอยยิ้มและแววตาที่ตื่นเต้นของผู้ที่รับพรนี้ทำให้พวกเขาได้รับพรเช่นกัน

       
   
 

*การประสานความร่วมมือกับ Project Sole และการดำเนินงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ มิได้มีการลงนามรับรองอย่างเป็นทางการจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

     

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.