ข่าวเผยแพร่

กิจกรรมเยาวชนทั่วประเทศปี 2017

 

ผ่านพ้นไปแล้วกับ "ค่ายเยาวชนทั่วประเทศ 2017" โดย ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ 

ภายในกิจกรรมดังกล่าวมีเหล่าเยาวชนชาว LDS อายุตั้งแต่ 14-18 ปี เข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งมาจากทั่วประเทศ โดยจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายในกิจกรรมนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์แล้วนั้น เด็กๆ ยังสนุกกับการเล่นน้ำที่ Grand Canyon Water Park Chiang Mai เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้คลายร้อนกันไปตามๆกัน นอกจากนี้ ยังมีโอกาศได้ช่วยเหลือสังคมพัฒนาชุมชน เราไปกันทั้งหมด 3 ชุมชนด้วยกัน คือ ชุมชนศรีดอนชัย ริมแม่น้ำปิง ชุมชนเจ็ดยอด และชุมชน 5 ธันวา ประตูหายยา โดยการปลูกต้นไม้ เก็บขยะ ตัดหญ้า และยังได้เรียนรู้วิธีการสานตอกให้เป็นรูปต่างๆ จากชาวบ้านของชุมชน เรียกได้ว่างานนี้เด็กๆ ได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในคราวเดียว ก่อนจะแยกย้ายกลับ น้องๆ ยังได้จับไมค์ขึ้นเวทีเพื่อไปแชร์ความรู้สึกที่มีสำหรับค่ายครั้งนี้ เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี มีโอกาสได้ใช้เวลากับเพื่อนๆ ที่มีความเชื่อเดียวกัน ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การรับใช้ผู้อื่น การเป็นผู้ให้ และผู้รับ ที่สำคัญคือเรามีเป้าหมายเดียวกัน สุดท้ายน้องๆยังได้ถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนจะบอกลาด้วยรอยยิ้ม

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.