ข่าวเผยแพร่

กิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. 
"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาจากคณะเผยแผ่กรุงเทพฯประเทศไทยจำนวน 11 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จัดโดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมร่วมกับข้าราชการตำรวจจิตอาสา จำนวน 70 คน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาได้มีส่วนร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณถนนข้าวสารและพื้นที่ใกล้เคียง และร่วมในการช่วยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของ สตม. อาทิ การขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ "e-Extension"

การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานข้าราชการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการเชื่อมความสัมพันธ์และบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานเพื่อสาธารณประโยชน์ แสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการช่วยเหลือชุมชนสร้างสังคมที่แข็งแรงและยั่งยืน

เอ็ลเดอร์ไรคอร์ คูน หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพูดถึงประสบการณ์ครั้งนี้ว่า “ผมชอบการรับใช้คนไทยมาก ผมเคยอยู่ในหลายๆ ที่ในประเทศไทยและทุกคนก็ใจดีกับผมมาก กิจกรรมนี้ทำให้ผมนึกถึงหน้าที่ในการรับใช้คนไทยด้วยเช่นกัน”

เอ็ลเดอร์ไอแซค วูลฟอร์ด เสริมว่า “ถือเป็นพรสำหรับเราที่ได้รับใช้ชุมชนที่มีความหลากหลายและเต็มไปด้วยผู้คนในเมืองนี้ ควบคู่ไปกับบุคลากรจากหน่วยงานราชการที่ช่วยเหลือชุมชนนี้เป็นประจำอยู่ทุกๆ วัน”

เอ็ลเดอร์พิชยุทธ เชิดชัยภูมิ ทิ้งท้ายประสบการณ์ส่วนตัวจากกิจกรรมนี้ว่า “ผมรู้สึกประทับใจกับโอกาสในการร่วมมือกับองค์กรที่สนับสนุนและรักษาความปลอดภัยของประเทศไทย รวมถึงดูแลและสนับสนุนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่นี่ในประเทศไทย”

อ้างอิงจาก : https://bangkok.immigration.go.th/th/news20232201/

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.