ข่าวเผยแพร่

การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการแบบลีนสอนโดยอาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญชาวมอรมอน

เคยสงสัยหรือไม่ว่าท่านจะสามารถพัฒนาความสามารถในการผลิตและลดต้นทุนดำเนินการได้อย่างไร  การใช้แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีนอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยได้มาก การบริหารจัดการแบบลีนเป็นวิธีดำเนินงานองค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งเห็นด้วยกับแนวคิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง  เมื่อไม่นานมานี้ มีการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวโดย เดนนิส โซเวิร์ด ผู้นำด้านคุณภาพอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง แนวทางฉบับกระเป๋าสำหรับการก่อสร้างแบบลีน ( Lean Construction Pocket Guide) และเป็นผู้พิมพ์เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบลีนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมากกว่า  50 บทในนิตยสารธุรกิจการค้า  หลักการและเครื่องมือของการบริหารจัดการแบบลีนประยุกต์ใช้ได้กับงานทุกรูปแบบตั้งแต่งานก่อสร้างไปจนถึงการดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมการผลิตและการปกครอง

การสอนหลักสูตรนี้เปิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ผู้เข้ารับชมการนำเสนอครั้งนี้มีทั้งนักศึกษา อาจารย์และผู้นำด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ

 

ณโซเวิร์ดได้รับเชิญให้สอนหลักสูตรนี้โดยคุณนุรักษ์ มโนสุจริตธรรมผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำประเทศไทยของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย

การที่คุณโซเวิร์ดรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาหนุ่มในประเทศไทยระหว่างปี 1970-71 และกลับมาเป็นผู้สอนศาสนาสูงอายุอีกครั้งในปี 2013-14 แสดงให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่และคำมั่นสัญญาที่ท่านมีต่อชาวไทย  ท่านอธิบายหลายเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดนี้ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ท่านกล่าวว่า “ผมสมัครใจและเต็มใจที่จะใช้เวลาในการช่วยเหลือชาวไทยให้รู้จักใช้แนวคิดและเครื่องมือแบบลีนเหล่านี้เพื่อพัฒนาบริษัท องค์กร การปกครอง โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย” เขากล่าวต่อไปว่า “คนไทยกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น ผมหวังว่าผมได้ให้แนวคิดและเครื่องมือที่พวกเขาสามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง”

ดร. นุรักษ์ มโนสุจริตธรรมกล่าวว่า “ถ้าผู้เรียนหลักสูตรการบริหารจัดการแบบลีนทำตามที่คุณโซเวิร์ดท้าทาย ผมรู้ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จมากขึ้นในการพัฒนาความสามารถในการผลิตและลดต้นทุน” 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.