ข่าวเผยแพร่

การสอนเรื่องประวัติครอบครัวแก่เยาวชน

ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าจะเริ่มทำประวัติครอบครัวและของตนเองอย่างไร  การประชุมใหญ่เยาวชนชายหญิงคือที่ ที่ประสบการณ์การเรียนรู้อันสำคัญยิ่งนี้เกิดขึ้น  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม สเตคกรุงเทพ สเตคกรุงเทพเหนือและท้องถิ่นกรุงเทพตะวันตกได้ไปชุมนุมกันที่ไพน์ (เฮิร์สท์??) รีสอร์ท ใกล้เมืองปทุมธานี เป็นเวลาสามวันที่สนุกสนาน รื่นเริงและเรียนรู้  ค่ำวันที่ 13 เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์คริสเต็นเซ็น ผู้สอนศาสนาด้านประวัติครอบครัวสอนเยาวชน  60 คนเรื่องมุมมองที่สำคัญต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาข้อเท็จจริงเพื่อเริ่มการค้นหาประวัติของตนเองและครอบครัว

       

สามีภรรยาคริสเต็นเซ็นเริ่มสอนพวกเขาว่าวันเดือนปีที่สำคัญมีอะไรบ้างและทำไมต้องจดจำและรักษาบันทึกเกี่ยวกับวันเกิดและวันเดือนปีที่สำคัญอื่นๆในชีวิตของแต่ละคน พวกเขาเล่นเกมส์โดยให้เยาวชนทุกคนเข้าแถวเรียงตามวันเกิดของคุณพ่อ  เยาวชนที่ต้องเดาวันเกิดคุณพ่อเริ่มตระหนักว่าวันเดือนปีเกิดสำคัญมากเพียงใดในการระบุว่าใครเป็นใครในแผนภูมิสืบสกุลของพวกเขา

ต่อมาพวกเขาแบ่งกลุ่มและเรียนรู้ส่วนสำคัญต่างๆในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเอง  ส่วนแรกพวกเขาสอนเกี่ยวกับแอพแผนภูมิสืบสกุล (Family Tree App) และผู้ที่นำโทรศัพท์มือถือมาก็ดาวน์โหลดแอพนี้ลงโทรศัพท์ของตนไปเลยจากนั้นพวกเขาก็สอนวิธีใช้แอพดังกล่าว

ต่อมาพวกเขาให้จับคู่กันแล้วมอบคำถามชุดหนึ่งเพื่อถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับตนเอง  เยาวชนได้เรียนรู้ว่าคำถามใดสำคัญในการถามผู้คนเมื่อมีการสัมภาษณ์ และทำไมคำตอบเหล่านั้นจึงสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการบันทึกไว้เพื่อใช้ในอนาคตในการจัดทำข้อมูลแผนภูมิสืบสกุล คำตอบของคำถามที่ถูกต้องสามารถช่วยกำหนดสถานที่และระบุผู้คนและเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับครอบครัวได้

     

เรื่องสุดท้ายที่เยาวชนเรียนรู้คือการเขียนเรื่องราวของตนเอง  ไม่มีใครรู้จักท่านเท่าตัวท่านเอง ดังนั้นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเขียนเรื่องราวของตัวท่าน สิ่งที่ท่านชอบและชัง และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของท่านคือ ตัวท่านเอง

เยาวชนแต่ละคนต่างใช้เวลาในการเขียนเรื่องต่างๆ ที่พวกเขาต้องการให้คนอื่นรู้และจดจำเกี่ยวกับพวกเขา  ราฟาเอล ทซานิซ ประธานเยาวชนชายสเตคกรุงเทพเหนือกล่าวว่า “การประชุมใหญ่เยาวชนชายหญิงครั้งนี้ประสบความสำเร็จทุกด้าน  เยาวชนมาชุมนุมกันและบ่มเพาะวิญญาณที่น่าชื่นชม  เราเพียงหวังว่าจะมีเยาวชนมาร่วมชุมนุมกันได้มากกว่านี้”

   

ซิสเตอร์คริสเต็นเซ็นหนึ่งในครูผู้สอนกล่าวว่า “เยาวชนเหล่านี้เก่ง ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมอย่างดียิ่ง  ดิฉันหวังว่าพวกเขาจะจดจำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ได้และนำไปใช้ในชีวิต  นี่เป็นประสบการณ์ที่น่าชื่นชมและล้ำเลิศ”

มีเรื่องที่ต้องทำมากมายในประวัติครอบครัวและความมากมายนั้นมักทำให้ผู้คนขยาดที่จะเริ่มต้น  เยาวชนเหล่านี้สามารถเรียนรู้ว่าการค้นพบว่าใครคือบรรพชนของพวกเขาเป็นเรื่องสนุก น่าสนใจและน่าตื่นเต้นได้และทุกสิ่งต้องเริ่มที่ตัวพวกเขาเอง  ท่านคือบุคคลแรกในประวัติครอบครัวของท่าน

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดเน้นย้ำความสำคัญของประวัติครอบครัวเมื่อท่านกล่าวว่า “พระเจ้าประทานวิธีการต่างๆ ให้เราแสดงความรักต่อครอบครัวที่สามารถทำได้ต่อเนื่องตลอดกาล ทุกวันนี้ เยาวชนคนหนุ่มสาวในศาสนจักรกำลังรู้สึกถึงการหันใจพวกเขาไปหาครอบครัว  พวกเขากำลังค้นหารายชื่อของสมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีโอกาสได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดในชีวิตนี้”

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.