ข่าวเผยแพร่

การสอนภาษาอังกฤษแก่บุคลากรกองทัพบกไทย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 อาสาสมัครจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเริ่มการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งอยู่ในที่ต่างๆ กันสี่แห่งทั่วพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ได้มีการร้องขอให้อาสาสมัครช่วยเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่กำลังพลของกองทัพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบเจ้าหน้าที่ทหารทั่วประเทศตามข้อกำหนดที่ได้รับ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่เหมาะสมที่สุด จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน (นักธุรกิจ) ที่จะต้องเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้ดีเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

บทเรียนจัดขึ้นสัปดาห์ละสองครั้ง โดยมีอาสาสมัครอาวุโสสองคู่และอาสาสมัครหนุ่มสาวสองคู่สลับกันสอน สิ่งที่ใช้ในการเรียนการสอนคือคู่มือ 24 บทเรียน โดยครูผู้สอนจะช่วยเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย เกม เอกสารและการสนทนากลุ่ม ก่อนหน้านี้ทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรทหารที่เข้าเรียนมีทุกระดับตั้งแต่ไม่รู้เลยจนถึงระดับดีมาก ทุกสัปดาห์เป็นโอกาสใหม่ที่เปิดขึ้นสำหรับการเรียนรู้ที่ไม่จำเจและความสนุกสนาน

ขณะนี้ผ่านไปสามเดือนแล้ว ถึงเวลาปิดชั้นเรียนและประเมินผลโครงการ มีการทดสอบนักเรียน และผู้สอน

พิธีปิดจัดขึ้นโดยนายทหารชั้นสัญญาบัตร ทหารชั้นประทวนและเอกชนเลี้ยงอาหารกลางวันครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยอาหารฝรั่งที่สมบูรณ์แบบด้วยแฮมเบอร์เกอร์ ในงานนี้ต่างคนต่างก็แสดงความยินดีและขอบคุณกัน พร้อมกันนี้ท่านผู้บัญชาการได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ใส่กรอบอย่างสวยงามเป็นของขวัญแก่ครูผู้สอน ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ พระองค์ทรงปิดทองหลังพระ ท่านผู้บัญชาการอธิบายว่า “จากภาพนี้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนว่าความดีทั้งปวงไม่จำเป็นต้องทำต่อหน้าผู้อื่นและไม่ต้องให้ผู้อื่นรับรู้ ยกย่อง แต่ความดีมากมายทำเงียบๆ อยู่เบื้องหลังโดยไม่มีใครรู้สึกได้หรือนำไปเล่าลือ”

         
     

  

    

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.