หัวข้อ

การวิจัยสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมนุษย์

ฝ่ายประธานสูงสุดแห่งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยังไม่ได้ประกาศจุดยืนเกี่ยวกับการใช้เสต็มเซลล์จากตัวอ่อนมนุษย์เพื่อการค้นคว้าวิจัย ไม่ควรตีความว่าการไม่ประกาศจุดยืนเป็นการสนับสนุนหรือต่อต้านคำกล่าวใดๆ ที่กล่าวโดยสมาชิกศาสนจักร ไม่ว่าคำกล่าวเหล่านั้นจะสนับสนุนหรือต่อต้านการวิจัยสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนมนุษย์

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.