หัวข้อ

การรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ บล็อก และวีดิทัศน์ต่อไปนี้รายงานเรื่องศาสนจักรรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น

วีดิทัศน์:

(9/15/11) ศาสนจักรบริจาคเครื่องทำน้ำแข็งให้ชาวประมงในเซ็นดะอิ ญี่ปุ่น

(3/15/2011) วีดิทัศน์ถ่ายทอดการแถลงข่าวของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์กับเดวิด เอฟ. อีวานส์(.mov file)

(3/15/2011)การแถลงข่าวฉบับเต็ม (YouTube) ของเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์กับเดวิด เอฟ. อีวานส์

(3/15/2011)วีดิทัศน์(YouTube) คำพูดของเอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์

{nb}

เสียง:

สึนามิญี่ปุ่น - ตอบสนองด้วยความรัก (รายการวิทยุทาง Mormon Channel)

{nb}

ข่าวประชาสัมพันธ์:

(9/15/11) สร้างญี่ปุ่นขึ้นใหม่: บริจาคสิ่งของจำเป็นให้ชาวประมงเซ็นดะอิ; ผู้สอนศาสนาบูรณะศาลเจ้าชินโต

(4/27/2011) ผู้สอนศาสนาบางคนในญี่ปุ่นกลับคืนพื้นที่ซึ่งอพยพออกมา

(3/25/2011) ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักร สมาชิกศาสนจักรชาวญี่ปุ่นช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ

(3/17/2011){nb}ผู้สอนศาสนาทุกคนย้ายไปอยู่ย่านปลอดภัยในญี่ปุ่น -- ศาสนจักรช่วยงานบรรเทาทุกข์ต่อไป

(3/15/2011) ศาสนจักรเน้นย้ำความห่วงใยที่มีต่อชาวญี่ปุ่น ย้ายผู้สอนศาสนาออกจากบริเวณที่ได้รับผลกระทบ

(3/14/2011) ข้อมูลล่าสุดของศาสนจักรเกี่ยวกับการรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น

(3/12/2011) ผู้สอนศาสนาของศาสนจักรในญี่ปุ่นปลอดภัยครบทุกคน

{nb}

โพสต์บล็อกห้องข่าว:

(6/17/2011)งานบรรทุกข์สึนามิและแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นของศาสนจักรได้รับการสนับสนุนในเซ็นดะอิและวาตาริ

(3/18/2011)MSNBC รายงานข่าวศาสนจักรพยายามหาที่อยู่ให้ผู้สอนศาสนาและให้ความช่วยเหลือในญี่ปุ่น

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.