หัวข้อ

การรักษาสายตา

http://www.lds.org/library/page/display/0,7098,6214-1-3214-1,00.html{nb}

  • ส่วนหนึ่งของโปรแกรมการรักษาสายตาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือจักษุแพทย์อาสาช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกด้วยการอบรมและติดตั้งอุปกรณ์รักษาปัญหาทางสายตาที่ไม่ซับซ้อน
  • ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 มีผู้รับความช่วยเหลือจากศาสนจักร 20,000 ราย
  • คริสต์ศักราช 2006 ศาสนจักรดำเนินการอบรมใน 10 ประเทศได้แก่ แอลบาเนีย อาร์เจนตินา กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เอกวาดอร์ กานา อินเดีย คิริบาตี โมซัมบิก และไนจีเรีย

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.