ข่าวเผยแพร่

การพึ่งพาตนเอง: เรื่องราวของความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

ช่วงเวลาใดในชีวิตลูกๆ ของเราที่เราจะให้พวกเขาพึ่งพาตนเองได้หรือ  เราสนับสนุนให้พวกเขาอาศัยอยู่ที่บ้าน ภายใต้การนำทางและการดูแลของเราจนกว่าพวกเขาจะอายุสามสิบปีหรือแก่กว่านั้นใช่ไหม หรือเราช่วยให้พวกเขาย้ายออกไปตัวคนเดียวเพื่อไปเรียน หางาน จัดหาให้ตนเองและค้นพบสิ่งที่ชีวิตเตรียมไว้ให้พวกเขา  เส้นทางของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน และบิดามารดารับมือกับช่วงเวลานี้ของชีวิตแตกต่างกันไป แต่สำหรับหญิงสาวชื่อศิรินภา (ปาล์มมี่) เป้าหมายและแผนของชีวิตเธอ เธอเลือกด้วยตนเอง   
                                      

เมื่อสมัยที่เธออายุได้ 15 ปี เธอรู้สึกโดดเดี่ยวและต้องการหาความหมายของชีวิตและอยากค้นพบสันติสุขบนโลกใบนี้ เธอได้มีโอกาสพบกับผู้แสวงบุญศาสนาคริสต์นิกายหนึ่ง พวกเขาทำให้เธอรู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคน ในตอนนั้นเธอสัมผัสถึงความรรักของพระผู้เป็นเจ้า และเธอรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีอยู่จริง เธอเข้าร่วมกิจกรรมเกือบทุกอย่างของนิกายนั้นและเข้าร่วมนัสการพระผู้เป็นเจ้าทุกวันอาทิตย์ พ่อกับแม่ของเธอรับรู้ถึงสิ่งนี้ และเป็นห่วงเธอมาก ท่านพยายามที่จะพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับความเชื่อใหม่นี้ เพราะพวกท่านเชื่อว่าลูกของท่านอาจหลงเชื่อไปแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง และถ้าทำให้เธอออกห่างจากแนวความคิดใหม่ของเธอได้ เธออาจจะเปลี่ยนใจและกลับมาเชื่อในศาสนาพุทธเหมือนเดิม เพราะในความคิดของท่านเธอยังเด็กเกินไปที่จะตัดสินใจในเรื่องใหญ่แบบนี้ พวกท่านเริ่มตั้งข้อกำหนดกับเธอ และเฝ้าคอยระวังไม่ให้เธอห่างจากสายตาด้วยความรักและความห่วงใย สำหรับความคิดเธอในขณะนั้น เธอคิดว่าจำเป็นจะต้องรักษาความสัมพันธ์ของเธอกับพ่อแม่ไว้โดยการหยุดเข้าร่วมกิจกรรมของโบสถ์นิกายนั้น แต่เธอยังคงรักษาความจริงที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีอยู่จริงและเธอสามารถค้นพบความสุขและสันติสุขบนโลกใบนี้ได้โดยผ่านพระองค์

หลังจากเหตุการครั้งนั้น 3 ปี เธอได้จบมัธยปลายเธอสามารถสอบเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ พ่อกับแม่ภูมิใจสำหรับความสำเร็จนี้ของเธอ จึงทำให้ท่านวางใจในตัวเธอมากขึ้น ในขณะที่เธอเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น เธอฉันยังคงปรารถนาที่จะนมัสการพระผู้เป็นเจ้า เหมือนที่เคยทำเมื่อ 3 ปีก่อน แต่เธอไม่สามารถค้นพบโบสถ์นิกายที่เธอเคยเข้าร่วมนั้นได้ จนกระทั้งได้พบกับสมาชิกที่แข็งขันท่านหนึ่ง และท่านได้แนะนำเธอให้รู้จักกับผู้สอนศาสนา และเธอได้รู้ว่าศาสนาจักรนี้เป็นความจริง พระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง และสัมผัสได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในศาสนจักรแห่งนี้ และเธอตัดสินใจรับบัพติศมาและเข้าร่วมกับศาสนจักร พ่อกับแม่ของเธอไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้ แต่เธอเชื่อว่า การตัดสินใจครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง โดยผ่านการยืนยันของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เธอตั้งใจรักษาพระบัญญัติ ไปโบสถ์ และรับใช้ พ่อกับแม่ของเธอเริ่มสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของเธอ จึงเริ่มยอมรับและปล่อยให้เธอไปโบสถ์อย่างสบายใจ 

หลังจากที่เธอเรียนจบมหาวิทยาลัยได้ 6 ปี เธอได้รับการกระตุ้นเตือนให้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา และเธอได้รับเรียกให้ใช้ที่คณะเผยแผ่ Califorinia Oakland /San Francisco พ่อกับแม่เคารพการตัดสินใจของเธอในครั้งนี้ ระหว่างที่เธอรับใช้ที่สนามเผยแผ่ พ่อกับแม่ของเธอได้มีโอกาสพบกับผู้สอนศาสนา และเป็นเพื่อนกับสมาชิกที่ศาสนจักร ท่านรู้สึกประทับใจกับสมาชิกที่โบสถ์มาก

   

ก่อนจบจากการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา เธอมีเป้าหมายในการหางานภายใน 2 อาทิตย์ เพราะเธอมีความคิดว่าจำเป็นต้องพึ่งพาตัวเอง ไม่อยากเป็นภาระให้กับคนรอบข้าง เธอสวดอ้อนวอน ขอการนำทาง พระผู้เป็นเจ้าตอบคำสวดอ้อนวอนของเธอ เธอได้งานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ที่ให้เงินเดือนสูงมากสำหรับเธอ เธอรู้สึกเป็นพรมาก 
หลังจากนั้นไม่นาน เธอได้ค้นพบพรสวรรค์ของเธอ เธอจึงสวดอ้อนวอนหลายครั้งเพื่อที่จะตัดสินใจเปลี่ยนงานใหม่ เธอมีความกังวลมาก แต่เธอเชื่อว่า พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานพรให้กับเธอ ตราบใดที่เธอซื่อสัตย์รักษาพระบัญญัติ หลังจากนั้น 1 อาทิตย์ เธอได้งานใหม่ ซึ่งเหมาะกับเธอ และให้เงินเดือนที่สูงมากเท่ากับบริษัทเดิม !! 

เธอรู้สึกกตัญญูสำหรับความรัก ความดูแลที่พระองค์ทรงมอบให้กับเธอ พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเธอ เธอบอกว่า  

              “พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้เราเติบโตและดูแลตนเอง  พระองต์ทรงต้องการให้เราเรียนรู้ที่จะบริหารการเงินของเรา และพึ่งพาพระองค์เมื่อต้องการความช่วยเหลือ หากคุณสามารถยืนด้วยลำแข้งของตนเองได้ คุณก็มีความสุข  เป็นพรอย่างยิ่งที่สามารถจัดหาให้ความต้องการของตนเองได้  หากคุณสวดอ้อนวอนทูลขอ พระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยคุณ”   

ดังที่เธอได้ค้นพบ การพึ่งพาตนเองเรียกร้องความมุ่งมั่น ความปรารถนา และเป้าหมาย  หากท่านมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจและมีแผนสำหรับความสุขเป็นเป้าหมายของท่าน ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่จะสำเร็จ  คำแนะนำของเธอสำหรับความสำเร็จนี้คือ ทำให้ดีที่สุด วางใจในพระเจ้า และทำตามหัวใจของคุณแล้วเป้าหมายของคุณนั้นจะเกิดสัมฤทธิผล” 

                            

 

                                  

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.