ข่าวเผยแพร่

การประชุมใหญ่สามัญ:  โอกาสอันล้ำเลิศที่จะรับฟังคำพูดของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกร่วมชุมนุมกันปีละสองครั้งเพื่อสิ่งที่พวกเขาเรียกกันว่า “การประชุมใหญ่สามัญ” ซึ่งเป็นโอกาสอันล้ำเลิศที่จะรับฟังคำพูดของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตนี่คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นจากการประชุมนมัสการทุกสัปดาห์ในวันอาทิตย์

การประชุมใหญ่สามัญจัดขึ้นทุกเดือนเมษายนและตุลาคมประกอบด้วยการประชุมครั้งละสองชั่วโมงหกครั้ง จัดขึ้นในเวลาสามวัน การประชุมในเดือนเมษายนเรียกว่าการประชุมใหญ่ประจำปีและในเดือนตุลาคมเรียกว่า กึ่งปี

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเดินทางมาจากทุกมุมโลกเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ซึ่งจัดขึ้นในศูนย์การประชุมใหญ่ใน ซอลท์เลค ซิตี้ ยูทาห์ ซึ่งจุ  21,000 ที่นั่ง  เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่จากจำนวนทั้งหมด 15 ล้านคนมีจำนวนมหาศาลจนไม่อาจเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญได้ด้วยตนเอง  การประชุมนี้จึงมีการถ่ายทอดด้วยสัญญาณดาวเทียมไปยังอาคารศาสนจักรทั่วโลกใบนี้จำนวนกว่า 7,400 แห่ง  สมาชิกสามารถรับชมการประชุมใหญ่จากสถานีโทรทัศน์ เคเอสแอล หรือ บีวายยู-ทีวี ซึ่งตั้งอยู่ในซอลท์เลค ซิตี้ได้ด้วย  นอกจากนี้ยังส่งผ่านการถ่ายทอดสดการประชุมนี้ทาง LDS.org และ Mormon Channel อีกด้วย

    ระหว่างการประชุมใหญ่  ผู้นำศาสนจักรกล่าวคำปราศรัยเรื่องทางวิญญาณอย่างหลากหลาย  พวกท่านกล่าวกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมกับแขกรับเชิญของการประชุมใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐ ศาสนาอื่นๆ และตัวแทนของชุมชนต่างๆ ด้วย  ผู้พูดรวมถึงผู้นำศาสนจักรจากทั่วโลก ประธานโธมัส เอส. มอนสัน และที่ปรึกษาของท่านในฝ่ายประธานสูงสุด  คณะผู้นำในองค์กรกำกับดูแลศาสนจักร  มีคำปราศรัยของสมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสองและผู้นำท่านอื่นๆ ด้วย
 

คำปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญมีความยาวต่างกันไปตั้งแต่ 5 ถึง 20 นาที  ไม่มีการมอบหมายหัวข้อ  ผู้พูดแต่ละท่านเลือกเนื้อหาสาระที่จะพูดด้วยตนเอง  ตามปกติคำพูดครอบคลุมหลักธรรมพระกิตติคุณเบื้องต้นหรืออาจพูดถึงเรื่องที่มีความสำคัญเป็นพิเศษของวันนั้น ซึ่งผู้พูดจะสนับสนุนให้บุคคลและครอบครัวให้พยายามติดตามพระเยซูคริสต์

           หลังจากการประชุมใหญ่เสร็จสิ้น  คำปราศรัยจะเผยแพร่สู่สาธารณะทางเว็บไซต์  LDS.org และพิมพ์อีกครั้งในนิตยสารเอ็นไซน์และเลียโฮนาของศาสนจักรเพื่อให้สมาชิกได้อ่านทบทวนและศึกษาค้นคว้า

ดนตรีสำหรับแต่ละภาคการประชุมบรรเลงผู้เล่นออร์แกน และขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิลกับ คณะนักร้องประสานเสียงคณะอื่นๆ ของศาสนจักร และผู้เข้าร่วมประชุม ดนตรีเน้นหนักในเรื่องพระกิตติคุณ

         

ผู้นำศาสนจักรดำเนินการประชุมใหญ่สามัญมาตั้งแต่ปี  1830 ซึ่งเป็นปีที่โจเซฟ สมิธจัดตั้งศาสนจักร  ปัจจุบันในการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 186 มีล่ามแปลเป็นภาษาต่างๆ พร้อมกันกว่า 80 ภาษา ตั้งแต่ภาษาอัลบาเนีย จนถึงภาษายาปีส เพื่อรองรับสมาชิกภาพนานาชาติที่มีจำนวนมากและกำลังเติบโต

สำหรับชาวมอรมอน การประชุมใหญ่สามัญเป็นช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นเป็นเวลาที่สมาชิกจำนวนมากมาชุมนุมกันเพื่อรับฟังคำเทศนา ดนตรีและข่าวสารศักดิ์สิทธิ์  แต่ความคิดและความรู้สึกแห่งการดลใจที่น่าพึงใจ ลึกซึ้งและเบิกบานใจที่สุด เกิดขึ้นเมื่อมีคนหนึ่งได้รับคำตอบของคำถามส่วนตัวหรือได้รับการยืนยันโดยการเชื่อมโยงกับพระผู้เป็นเจ้าและคนอื่นๆ

       

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.