Mormon Newsroom
ข่าวเผยแพร่

การปฏิบัติศาสนกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2019 ของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไปเยือนวิสุทธิชนและคนอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019  ประธานเนลสันและเอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองปฏิบัติศาสนกิจในเวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  สรุปการเยือนของทั้งสองท่านดังนี้

       

ฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม

Downloadable video: B-roll | SOTs

       

ประธานเนลสันพูดในวันอาทิตย์กับวิสุทธิชนที่มาร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเจดับเบิลยูแมริออตต์ของฮานอยว่าท่านขอบคุณรัฐบาลที่ให้โอกาสในการชุมนุมและนมัสการ ไม่กี่วันก่อนเดินทางมาถึงเวียดนาม รัฐบาลให้การยอมรับศาสนจักรอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ท่านผู้หญิงเถียวถิฮุงจากคณะกรรมการศาสนาของรัฐบาลเวียดนามได้มอบใบสำคัญจากทางราชการอนุญาตให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายดำเนินกิจกรรมทางศาสนาในประเทศตามกฎหมายศาสนาฉบับใหม่ที่บัญญัติในปี 2018

      

พนมเปญ กัมพูชา

Downloadable video: B-roll | SOTs

ประธานเนลสันนำข่าวน่ายินดีมาให้สมาชิกศาสนจักรหลายร้อยคนที่มาชุมนุมกันในอาคารพรีเมียร์เซ็นเตอร์เซ็นสกในพนมเปญ ท่านเผยภาพจำลองอาคารซึ่งจะกลายเป็นสถานนมัสการศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนจักร นั่นคือ พระวิหารพนมเปญ

     

สิงคโปร์

Downloadable video: B-roll | SOTs

ศาสดาพยากรณ์ของศาสนจักรทั่วโลกพูดที่ศูนย์สเตคบูกิตติมาห์ สิงคโปร์ระหว่างการเยือนประเทศที่เป็นเกาะแห่งนี้ “นี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมองย้อนกลับไปเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเวลาที่จะตั้งตารออนาคตด้วยความตื่นเต้น” ประธานเนลสันกล่าว “อนาคตอันรุ่งโรจน์รอท่านอยู่”

    

จาการ์ตา อินโดนีเซีย

Downloadable video: B-roll | SOTs

ประธานเนลสันปราศรัยกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่มาชุมนุมกันในจาการ์ตาเพื่อรับฟังการให้ข้อคิดทางวิญญาณที่โรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตัน การให้ข้อคิดทางวิญญาณถ่ายทอดไปยังที่ประชุมทุกแห่งในประเทศ นอกจากนี้ท่านยังเข้าพบมารุฟ อามิน รองประธานาธิบดีอินโดนีเซียและซานนูบา อริฟฟาห์ ชับซอห์ ระหะมาน ‘เยนนี่’ วาฮิด นักเคลื่อนไหวชาวมุสลิมและนักการเมืองชาวอินโดนีเซีย

  

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.