ข่าวเผยแพร่

การปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลกของประธานเนลสันดำเนินต่อเนื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์คริสทอฟเฟอร์สันเดินทางร่วมกับศาสดาพยากรณ์และซิสเตอร์เนลสัน

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกับเวนดีย์ภรรยา — พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน แห่ง โควรัมอัครสาวกสิบสองกับแคเทอรีนภรรยา — จะเดินทางมาเอเชียกลางเดือนพฤศจิกายนขณะท่านศาสดาพยากรณ์ปฏิบัติศาสนกิจต่อเนื่องทั่วโลก  ผู้นำที่ซื่อสัตย์เหล่านี้จะเยือนสี่ประเทศในเจ็ดวันโดยจะเดินทางมาเวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ และอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน  ค.ศ. 2019

ในประเทศที่มาเยือนมีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประมาณ 30,000 คน คณะเผยแผ่สี่แห่ง และพระวิหารหนึ่งแห่งที่ประกาศสร้างในกัมพูชาเมื่อไม่นานมานี้

ประธานเนลสันและเอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันจะพูดที่การประชุมกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและมิตรสหายของศาสนาเรา โดยมีกำหนดการเข้าพบผู้นำรัฐบาลและผู้นำศาสนาของประเทศเหล่านี้ด้วย

การเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนเวียดนามและกัมพูชาครั้งแรกของประธานศาสนจักรในรอบ 20 กว่าปี  ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์มาเยือนเวียดนามกับกัมพูชาในปี 1996 และเยือนสิงคโปร์กับอินโดนีเซียในปี 2000  ประธานศาสนจักรท่านอื่นไม่เคยมาเยือนประเทศเหล่านี้

    

ประธานเนลสันมาเยือนสิงคโปร์และอินโดนีเซียเมื่อครั้งเป็นอัครสาวกในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2010  การกลับมาเยือนอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนจะถือเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปีของศาสนจักรในประเทศเหล่านี้

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายนวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน

ฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี เวียดนาม

ประธานเนลสันมีกำหนดพบปะกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในการให้ข้อคิดทางวิญญาณยามค่ำในฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายนต่อจากงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลสำคัญ  วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายนจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลสำคัญและการให้ข้อคิดทางวิญญาณในโฮจิมินห์ซิตี  เวียดนามเป็นประเทศที่ศาสนจักรค่อนข้างใหม่และกำลังเติบโต

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน

พนมเปญ กัมพูชา

ประธานเนลสันจะเดินทางมากัมพูชาเพื่อจัดประชุมการให้ข้อคิดทางวิญญาณยามค่ำ โดยจะถ่ายทอดสดไปยังที่ประชุมทุกแห่งในกัมพูชา

ในกัมพูชามีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประมาณ 15,000 คนในที่ประชุม 29 แห่งและคณะเผยแผ่หนึ่งแห่ง  ในช่วงการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 ประธานเนลสันประกาศสร้างพระวิหารพนมเปญ กัมพูชา

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน

สิงคโปร์

ประธานกับซิสเตอร์เนลสัน พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์กับซิสเตอร์คริสทอฟเฟอร์สันจะเดินทางมาสิงคโปร์เพื่อประชุมกับสมาชิกในช่วงค่ำ  การประชุมจะแปลและถ่ายทอดสดไปยังที่ประชุมทุกแห่งในมาเลเซียเช่นกัน  สมาชิกประมาณ 14,000 คนของศาสนจักรในที่ประชุม 43 แห่งพำนักอยู่ในสิงคโปร์และมาเลเซีย  ศาสนจักรฉลองครบรอบ 50 ปีในสิงคโปร์ปีนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน

จาการ์ตา อินโดนีเซีย

จุดสุดท้ายของการปฏิบัติศาสนกิจในเอเชียคือจาการ์ตา อินโดนีเซีย ผู้นำอาวุโสของศาสนจักรจะจัดงานเลี้ยงรับรองและพูดที่การประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณซึ่งจะถ่ายทอดสดไปยังที่ประชุมทุกแห่งในประเทศ

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายประมาณ 7,500 คนในที่ประชุม 24 แห่งอาศัยอยู่ในอินโดนีเซียซึ่งมีคณะเผยแผ่หนึ่งแห่ง  ศาสนจักรฉลองครบรอบ 50 ปีในอินโดนีเซียปีนี้

Newsroom จะรายงานข่าวการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นี้โดยครบถ้วน รวมทั้งวีดิทัศน์และภาพถ่ายสำหรับสื่อและสาธารณชน

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.