ข่าวเผยแพร่

การปกป้องและการป้องกันโรคมาเลเรียด้วยของขวัญ

แม้โรคมาเลเรียจะไม่อันตรายเช่นแต่ก่อนแต่ยังพบอยู่เสมอในเขตป่ารอบชายแดนไทย โรคไข้เลือดออกยังคงเป็นสิ่งคุกคามและเป็นปัญหา  โรคทั้งสองนี้มียุงเป็นพาหะและต้องมีการป้องกันอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง  วิธีหนึ่งที่จะพ้นจากยุงกัดคือนอนในมุ้งที่เคลือบสารไล่แมลง

ด้วยความคิดนี้ สโมสรโรตารีบางรักและมูลนิธิเซนต์โยเซฟจึงร่วมมือกับแอลดีเอสซี (หน่วยงานด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย) จัดเตรียมมุ้ง 400 หลังให้แก่ผู้ขัดสนในอำเภอกบินทร์บุรี ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม มุ้งหลังใหญ่ชนิดนี้เคลือบด้วยสารไล่แมลงซึ่งจะยังคงมีประสิทธิภาพจนถึงการซักครั้งที่ยี่สิบหรือใช้ได้หลายปี  มุ้งดังกล่าวรวบรวมจากการบริจาคในท้องที่พร้อมรองเท้าแตะสีสดและข้าวสารถุงใหญ่

       
       

คุณวัลลภ ประวัติวงศ์นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นผู้มอบของขวัญเหล่านี้กับมือและกล่าวแสดงความขอบคุณแทนคนอื่นๆ สำหรับการเอาใจใส่ดูแลคนขัดสนและผู้ด้อยโอกาส  หัวหน้าชุมชนผู้พิการอยู่ที่นั่นด้วยและมอบของขวัญคือเก้าอี้และกระถางต้นไม้ที่ทำจากโรงทำเฟอร์นิเจอร์ของพวกเขา ให้แก่สมาชิกสโมสรโรตารี เจ้าหน้าที่มูลนิธิเซนต์โยเซฟ และแอลดีเอสซีทุกคน  ผู้พิการได้รับมอบของขวัญเป็นอุปกรณ์สำหรับงานไม้ในการบริจาคครั้งก่อนโดยคณะผู้บริจาคคณะเดียวกันนี้เพื่อช่วยให้ผู้พิการมีงานทำและพึ่งพาตนเองได้

  
   

ประชากรในท้องที่หลายคนเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมอบนี้และรับมุ้ง รองเท้าและข้าวสารไปตามต้องการ  ความสุข รอยยิ้มคือผลพลอยได้อันสวยงามที่เกิดขึ้นเสมอในพิธีมอบของขวัญรวมทั้งการได้เห็นใบหน้าเปี่ยมปีติมากมายในกิจกรรมนี้

 

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.