ข่าวเผยแพร่

การบริจาคเพื่องานประวัติครอบครัวชาวไทย

โอกาสสำคัญยิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2015 ที่ห้องสมุดประวัติครอบครัวของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ซึ่ง ณ ที่นั้นมีการมอบหนังสือประวัติครอบครัวของอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา คุณศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์และภรรยา คุณหญิงเบญจาภา ไกรฤกษ์ ให้แก่ห้องสมุด 

ผู้อยู่ในพิธีมอบคือแทมรา สแตนฟีลด์ ผู้อำนวยการห้องสมุดประวัติครอบครัว  แคโรลีย์น เบลลามีย์ แผนกบริจาคและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด  แวเลอรี แฮนเซ็น ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับและบริการงานวิจัย FamilySearch และอดีตผู้สอนศาสนาสูงอายุที่เคยรับใช้ในประเทศไทย ไมค์กับลินดา แมนนิ่งจากโพรโว ยูทาห์  และแลร์รีย์กับจูดีย์ ออกเดนจากเซนต์จอร์จ ยูท่าห์

ครอบครัวไกรฤกษ์คุ้นเคยกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (มอรมอน) หลายปีก่อนขณะพวกเขาประจำอยู่ในวอชิงตัน ดี.ซี. ด้วยตำแหน่งหน้าที่  จากผลของอุบัติเหตุเหนือความคาดหมาย บุตรชายคนเล็กของพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส  สมาชิกบางคนของศาสนจักรทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสมาคมสงเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการรับใช้ด้วยความรักหลายอย่างแก่ครอบครัวนี้  การรับใช้ต่างๆเป็นที่ซาบซึ้งต่อครอบครัวไกรฤกษ์อย่างยิ่ง  และเมื่อพวกเขากลับมาประเทศไทย พวกเขาตัดสินใจช่วยศาสนจักรที่นั่นในทุกวิธีที่พวกเขาจะทำได้

ครอบครัวไกรฤกษ์ได้ทำงานดุจเป็นหุ้นส่วนกับศาสนจักรมาหลายปีในงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อการกุศลหลายงานที่เป็นพรแก่ชีวิตของชาวไทยนับไม่ถ้วน  มีโครงการหนี่งที่น่าประทับใจที่สุดและได้เปลี่ยนชีวิตของคนไทยมากมายหลายคนคือโครงการพัฒนาระบบน้ำสะอาดและปรับปรุงด้านสุขาภิบาลให้แก่โรงเรียนและหมู่บ้านในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกิดขึ้นในเขตภาคเหนือของประเทศไทย  โครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2012  นำน้ำสะอาดอันเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งมาสู่ชาวเขานั้นเป็นโครงการที่จะเอื้อประโยชน์ยาวไกลไปอีกหลายชั่วอายุ

อีกงานหนึ่งที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปไม่นานนี้เกิดขึ้นในเดิอนพฤษภาคมปี 2014 เมื่อคุณหญิงเบญจาภาเป็นประธานการสนับสนุนคณะนักแสดงยังก์แอมบาสซาเดอร์ของมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ในการแสดงรอบสุดท้ายในกรุงเทพของพวกเขา  โรงพยาบาลเด็กของประเทศไทย (รู้จักกันในชื่อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)  (QSNICH) ภายใต้การกำกับดูแลของ ดร. ศิราภรณ์ สวัสดิวร สนับสนุนด้านสถานที่จัดแสดงรวมถึงโรงแรมที่พัก อาหารและโอกาสในการทัศนาจรของคณะทั้งหมด  การแสดงประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และช่วยให้ได้เงินทุนหลายล้านบาทสำหรับ QSNICH เพือใช้ในการก่อสร้างปีกใหม่ของโรงพยาบาล  ชีวิตของผู้คนมากมายหลายรุ่นในอนาคตจะได้รับพรจากงานดังกล่าว  ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานหนักของคุณหญิงเบญจาภาและคณะกรรมการที่ยอดเยี่ยมของเธอ หากปราศจากความช่วยเหลือจากครอบครัวไกรฤกษ์ในการช่วยสนับสนุนงานต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น งานเหล่านั้นอาจไม่เกิดขึ้นพร้อมความสำเร็จอย่างดีเช่นนั้น  ศาสนจักรรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งต่อครอบครัวไกรฤกษ์นี้สำหรับความช่วยเหลือของพวกเขาในประเทศไทย

ห้องสมุดประวัติครอบครัวของศาสนจักรขอบคุณยิ่งสำหรับของขวัญที่มาจากความเอื้อเฟื้อซึ่งเป็นหนังสือบันทึกประวัติครอบครัวของทั้งสองด้านมอบโดยท่านเอกอัครราชทูตศักดิ์ทิพย์และคุณหญิงเบญจาภา ไกรฤกษ์ การกระทำอันเปี่ยมด้วยจิตกุศลของพวกท่านทั้งสองในครั้งนี้จะเป็นพรแก่ชีวิตของชาวไทยมากมายหลายชั่วอายุุที่จะถือกำเนิดในอนาคตที่จะได้เรียนรู้ประวัติครอบครัวทั้งสองท่านนี้  และคนไทยจะตระหนักถึงโอกาสที่พวกเขาจะทำบันทึกในสิ่งเดียวกันกับประวัติครอบครัวของตนเอง

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.