หัวข้อ

การบริจาคเก้าอี้เข็น

http://www.lds.org/library/page/display/0,7098,6213-1-3215-1,00.html

  • ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเข้าร่วมโครงการเก้าอี้เข็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2003 เพื่อจัดหาเก้าอี้เข็นให้ผู้ทุพพลภาพ หากไม่มีเก้าอี้เข็นคนเหล่านั้นต้องอาศัยเพื่อนและครอบครัวให้พาไปยังสถานที่ต่างๆ หรือไปได้อย่างช้าๆ{nb}
  • ศาสนจักรบริจาคเก้าอี้เข็นผ่านหน่วยงานในท้องที่ รวมถึงมูลนิธิสตรีหมายเลขหนึ่ง
  • คริสต์ศักราช 2006 ศาสนจักรบริจาคเก้าอี้เข็น 54,840 คันใน 54 ประเทศ ได้แก่ แอลเบเนีย อเมริกันซามัว แองโกลา อาร์เจนตินา อาร์เมเนีย บาร์เบโดส บอตสวานา บราซิล บัลแกเรีย กัมพูชา จีน โคลอมเบีย คอสตาริกา โครเอเชีย สาธารณรัฐโดมินิกัน อียิปต์ เอธิโอเปีย ฟิจิ กานา อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จอร์แดน เคนยา คีร์กีซสถาน เลบานอน มาเลเซีย เม็กซิโก ไมโครนีเซีย มอลโดวา โมซัมบิก พม่า เนปาล ไนจีเรีย ปาเลา ปาเลสไตน์ ปานามา ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ โรมาเนีย รัสเซีย ซามัว เซอร์เบีย แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ซูรินาเม แทนซาเนีย ประเทศไทย ทรินิแดด ตุรกี ยูเครน เวียดนาม และซิมบับเว

หมายเหตุแนวทางการเขียน:เมื่อรายงานเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โปรดใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรในการอ้างถึงครั้งแรก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อของศาสนจักร ไปที่ออนไลน์แนวทางการเขียน.