ติดต่อ

Thailand

คุณนุรักษ์ มโนสุจริตธรรม

ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

โทร. +66 81983 3109

อีเมล์

สุปรีดา วงศ์วิรภาพ

Media Relations

66850557700

1645/6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์

Annie Wong

Asia Area Public Affairs, Assistant Director

+852 2910-2940

+852 5118-0619

118 Gloucester Rd.
Wan Chai, Hong Kong

อีเมล์