ติดต่อ

Thailand

ไฉทยา ทองมี

ผู้อำนวยการแห่งชาติ

089-758-8484

อีเมล์

จิรวัฒน์ แสงศิลป์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสาร

064-793-6492

1645/6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์

Jeffrey B. Rock

รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

092-252-3161

อีเมล์

Annie Wong

Asia Area Director of Communication

2910-2940

5118-0619

118 Gloucester Rd.
Wan Chai, Hong Kong

อีเมล์