ข้อเท็จจริงและสถิติ

Close

  ประเทศไทย

  23,116

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  0.03% 1-in-3020

  Population vs. Church Members

  4

  Stakes

  41

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  21 Wards
  20 Branches

  9

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  9

  1

  คณะเผยแผ่ | 2 Districts

  แอฟริกา

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  736,701

  Members

  2,476

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  39คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  343

  พระวิหาร

  5พระวิหาร

  เอเชีย

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  1,259,094

  Members

  2,110

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  45คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  363

  พระวิหาร

  8พระวิหาร

  ยุโรป

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  500,239

  Members

  1,350

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  34คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  658

  พระวิหาร

  14พระวิหาร

  อเมริกาเหนือ

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  9,489,479

  Members

  18,476

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  174คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  2,621

  พระวิหาร

  112พระวิหาร

  โอเชียเนีย (แปซิฟิค)

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  587,462

  Members

  1,301

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  18คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  314

  พระวิหาร

  10พระวิหาร

  อเมริกาใต้

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  4,232,425

  Members

  5,602

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  97คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  1,106

  พระวิหาร

  21พระวิหาร