ข้อเท็จจริงและสถิติ

Close

  ประเทศไทย

  23,450

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  1-in-

  4

  Stakes

  42

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  21 Wards
  21 Branches

  9

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  9

  1

  คณะเผยแผ่ | 2 Districts

  แอฟริกา

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  791,837

  Members

  2,559

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  40คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  421

  พระวิหาร

  6พระวิหาร

  เอเชีย

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  1,281,560

  Members

  2,103

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  45คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  368

  พระวิหาร

  8พระวิหาร

  ยุโรป

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  503,692

  Members

  1,318

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  36คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  660

  พระวิหาร

  14พระวิหาร

  อเมริกาเหนือ

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  9,551,107

  Members

  18,426

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  175คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  2,819

  พระวิหาร

  113พระวิหาร

  โอเชียเนีย (แปซิฟิค)

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  591,950

  Members

  1,308

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  18คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  317

  พระวิหาร

  11พระวิหาร

  อเมริกาใต้

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  4,269,273

  Members

  5,616

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  97คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  1,119

  พระวิหาร

  24พระวิหาร